Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2016

Tilläggsbudgeten för 2016

Tilläggsbudgetar för 2015

IV tilläggsbudgeten för 2015
III tilläggsbudgeten för 2015
II tilläggsbudgeten tör 2015
Tilläggsbudgeten för 2015

Tilläggsbudgetar för 2014

III tilläggsbudgeten för 2014
II tilläggsbudgeten för 2014
Tilläggsbudgeten för 2014