Tryggande av livsviktiga funktioner inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Utvecklande av försörjningsberedskapen och samordning av beredskapsåtgärderna ankommer på arbets- och näringsministeriet (ANM). Varje ministerium utvecklar försörjningsberedskapen inom sitt eget ansvarsområde. Tryggandet av tillgången på arbetskraft stöder försörjningsberedskapen.

Principerna för försörjningsberedskapen är att trygga utkomsten för befolkningen, den nödvändiga kontinuiteten för ekonomin, försvarets materiella förutsättningar och infrastrukturens minimibehov. Statsrådet uppställer allmänna krav på försörjningsberedskapen. I dem definieras beredskapsnivån med beaktande av dessa minimikrav. Kraven ligger till grund även för tryggandet av tillgången på arbetskraft.

Kraven på nivån för tryggandet beror på samhällets hotbilder och risker. För att upprätthålla försörjningsberedskapen måste det under alla omständigheter skapas och finnas en tillräcklig beredskap för produktion av förnödenheter samt för styrning av produktion, distribution, konsumtion och utrikeshandel.