Utländska investeringar sätter fart på tillväxten

Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att främja utländska investeringar. Ett lyckat förvärv av utländska investeringar förutsätter

  • ett företagsklimat som sporrar till företagsverksamhet,
  • aktivt främjande genom försäljning och marknadsföring,
  • en företagsvänlig landsbild samt
  • tätt samarbete mellan nationella och regionala aktörer.

Statsrådet godkände år 2012 Team Finland-strategin om främjande av utländska investeringar. Det centrala målet för investeringsstrategin är att Finland senast år 2020 överskrider den genomsnittliga EU-nivån på stocken av utländska direktinvesteringar i procent av bruttonationalprodukten. Strategins utgångspunkt är att Finland har behov av att få fler utländska investeringar och mer utländskt kapital i syfte att säkerställa en mer balanserad utveckling av investeringarna, att stärka den finländska kunskapsbasen och att skapa nya jobb.

År 2015 utgjorde stocken av utländska investeringar i Finland 40,2 procent av bruttonationalprodukten. Genomsnittet i Europeiska unionen var 47,9 procent. Siffrorna baserar sig på statistik från Förenta nationernas konferens om handel och utveckling Unctad (United Nations Conference on Trade and Development).

Invest in Finland

Organisationen för främjande av utländska investeringar Invest in Finland (IIF) har till uppgift att få utländska investeringar, kapitalplaceringar och företag till Finland. Dessutom syftar IIF:s verksamhet till att stärka kompetenskoncentrationerna, öka sysselsättningen och företagens internationalisering. IIF är en del av Finpro Ab.

Ytterligare upplysningar: Henri Backman
henri.backman(at)tem.fi 
 

Innehållspresentatör