Statsunderstöd för SMF-företags internationaliseringsprojekt i Ryssland

Arbets- och näringsministeriet stöder utvecklingen av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i Ryssland genom att finansiera utredningsprojekt i anslutning till etablering och inledande av produktionsverksamhet eller utveckling av dotterföretag som redan är verksamma i Ryssland. Projektansökningarna behandlas av Finnvera Abp.

Syftet med det projekt som finansieras ska vara

  • att välja en lämplig verksamhetsform för den ryska marknaden när det är fråga om ett företag som bedriver produktions- eller serviceverksamhet
  • att grunda eller utveckla ett dotter- eller intresseföretag som bedriver produktions- eller serviceverksamhet
  • samarbete med ett ryskt företag, om den planerade affärsverksamheten förutsätter betydliga ekonomiska satsningar eller överföring av know-how från den finländska parten till den ryska.

Den som ansöker om understöd ska vara ett SMF-företag som är registrerat i Finland och bedriver affärsverksamhet i Finland. Syftet med projektet kan inte vara att främja export eller enbart att grunda ett försäljningskontor.

Understödets belopp

Understödet kan utgöra högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. Godtagbara kostnader är ersättning för arbetstid som företagets egen personal lagt ner på projektet, kostnader för resor, logi och dagtraktamenten samt kostnader för utomstående experttjänster (t.ex. konsulter och tolkar).

Understödet kan riktas till olika projektfaser (preliminär projektutredning, projektutrednings- och affärsplan, utbildning etc.) och kan uppgå till högst 60 000 euro per projektfas. Understöd kan beviljas för tre olika projektfaser, förutsatt att föregående fas har slutförts och en godtagbar slutrapport över det har upprättats.

Råd och ytterligare upplysningar ges av Finnvera och på Finnveras webbplats.

Ytterligare upplysningar: Ulla Palander
ulla.palander(at)tem.fi

På andra webbplatser