Utvecklingsländer och marknader under utveckling

Det bedöms att tillväxten i världsekonomin i framtiden framför allt kommer att vara beroende av länder under utveckling och utvecklingsländer. Arbets- och näringsministeriet främjar affärsverksamhet med samhällsansvar som siktar till marknader i utvecklingsländer samt utvecklingen av innovationer. En hållbar ekonomisk tillväxt är det bästa sättet att minska fattigdomen i utvecklingsländerna och att trygga en ur miljösynpunkt hållbar utveckling samt uppkomsten av anständiga arbetstillfällen.

Företags innovationer till hjälp

Finländska företag kan erbjuda lösningar som är till nytta för utvecklingsländer. Lösningarna hänför sig till bl.a. urbanisering, utveckling av ren teknik, främjande av hälsan, säkerställande av tillgången till rent vatten, digitala tjänster samt bio- och kretsloppsekonomi.

Genom digitala tjänster kan bl.a. utbildningen, hälso- och sjukvården samt förvaltningen utvecklas. Med hjälp av lösningar inom förnybar energi och ren teknik kan man lösa problem i samband med energitillförseln samt säkerställa att energiproduktionen inte belastar miljön.  

Stöd för utvecklingsprojekt

Tekes BEAM-program hjälper finländska företag och andra aktörer att med hjälp av innovationer lösa utmaningar för utvecklingen och göra detta till framgångsrik och hållbar affärsverksamhet. Via programmet kan stöd ges till projekt i företag, frivilligorganisationer, forskningsorganisationer, universitet och yrkeshögskolor. Projekt pågår i Indien, Sydafrika, Namibia, Kenya och Vietnam.

Team Finlands tjänster hjälper företag med internationalisering. Team Finland-tillväxtprogrammen kan stödja SMF-företag med att utveckla affärsverksamhet som siktar till marknader under utveckling samt med att hitta de rätta samarbetspartnerna.

Finnfund finansierar lönsamma privata projekt i utvecklingsländer och i Ryssland. Finnfund erbjuder finländska företag riskfinansiering i form av eget kapital, långfristiga investeringslån och kunskaper inom investeringar i utvecklingsländer. Via Finnpartnership kan man ansöka om stöd för företagspartnerskap och söka samarbetspartner i utvecklingsländer genom matchmaking-tjänsten.  

Hållbar utveckling genom naturresurser

En god förvaltning av naturresurserna och speciellt en höjning av förädlingsgraden för naturresurserna är för många länder de enda snabba metoderna att öka medborgarnas välstånd och driftighet. Detta främjas i Geologiska forskningscentralen GTK:s projekt, vilka utvecklar det lokala kunnandet i naturresurssektorn och bl.a. administrationen av geodatabaser samt förbättrar livsmedelsförsörjningen.

Ytterligare upplysningar: Leena Pentikäinen
leena.pentikainen(at)tem.fi