Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupa reaktorin käytöstäpoistoon

Teknologian tutkimuslaitos VTT Oy jätti 20.6.2017 valtioneuvostolle lupahakemuksen tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa varten. Lupahakemusta edelsi VTT:n vuosina 2013–2015 toteuttama ympäristövaikutusten arviointimenettely. Menettelyyn kuuluva arviointiselotus ja yhteysviranomaisen lausunto on sisällytetty valtioneuvostolle toimitettuun täydelliseen hakemukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2017 lakisääteisen lausuntokierroksen lupahakemuksesta. Lausuntoja on pyydetty ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä Ruotsin viranomaisilta ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti. Myös kansalaiset voivat antaa mielipiteensä tai lausuntonsa hakemuksesta vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: Linda Kumpula
 

VTT FiR 1 käytöstäpoiston hakemus 2017
Ilmoitus
 

Lausuntopyynnöt

Kunnat
Kunnat svenska
Laaja
Ministeriöt
Natur och Miljö rf
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säteilyturvakeskus
Ålands Lanskapsregering
 

Lausunnot

Pyhtään kunnan lausunto
SAK:n lausunto
Senaatti-kiinteistö lausunto
Ympäristöministeriön lausunto