Selvitys julki: Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat

Työ- ja elinkeinoministeriö

Aika: to 6.10. klo 10.00– 12.30

Julkistettava selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Selvitys kuvaa suomalaisten startup-yritysten nykytilaa. Tulokset kertovat, miten julkista pk-yrityspolitiikkaa tulisi kehittää, että se edistäisi aiempaa paremmin startup-yritysten kasvua.

Startup-yritykset ovat ketteriä, innovatiivisia ja omatoimisia. Silti näidenkin yritysten menestystä voidaan vauhdittaa. Miten Suomi on onnistunut startup- eli uusien ja kasvuhakuisten yritysten toimintaympäristön kehittämisessä?

Tilaisuuden ohjelma

10.00 Avaussanat
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

10.15 Selvityksen esittely, suositukset ja johtopäätökset
Henrik Pekkala ja Henri Lahtinen, Ramboll Management Consulting, Petri Rouvinen, Etla ja Vesa Salminen, 4FRONT

11.15 Kommenttipuheenvuorot
Kasvuyrityksiin sijoittaminen, Jan Oker-Blom, FIBAN
Yrittäjän näkökulma: Aarne Oja, Tikitin Oy ja Janne Koskenniemi, Entocube
Ekosysteeminäkökulma: kasvuyrittäjyys, Timo Hämäläinen, Sitra

12.00 Keskustelu ja jatkotoimet, median kysymykset
Selvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Tuija Ypyä, työ- ja elinkeinoministeriö

Tutkimus julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa http://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportit

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, TEM, puh. 050 431 6510
viestintäpäällikkö Johanna Keskitalo, TEM, puh. 050 4383 692

Kohderyhmät Media

Avainsanat tutkimus yritykset