FI SV EN

Tehtävät ja tavoitteet

Suomen kilpailukyvyn perusta on menestyvä yritystoiminta. Työ- ja elinkeinoministeriön keskeisenä tehtävänä on luoda hyviä edellytyksiä yritystoiminnalle ja elinkeinoelämälle ja vahvistaa tätä kautta kilpailukykyä sekä työllisyyttä.

Tavoitteena on yritysten uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen hyödyntämällä Suomen omia vahvuuksia ja maailmantalouden liiketoimintamahdollisuuksia.

Kasvua rakennetaan hakemalla työpolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteisvaikutuksia, kohdentamalla julkista tukea voimakkaasti kasvuhakuisiin yrityksiin ja niiden työvoimatarpeisiin.

Työ- ja elinkeinopolitiikan ratkaisuissa työmarkkinoiden joustavuus ja työntekijöiden turva yhdistetään tasapainoisella tavalla. Koulutus ja osaaminen luovat edellytyksiä sekä yksilöiden pärjäämiselle että uuden kasvun luomiselle.

Energiapolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiä tehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.

Alueiden kehittämisen tavoitteena on kaventaa alueiden välisiä ja niiden sisäisiä kehityseroja sekä edistää väestön hyvinvointia ja osaamista.

Kotouttamispolitiikan painopisteitä ovat muun muassa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja kuntalaiseksi asettumisen tukeminen, kansainvälistä suojelua saavien maahanmuuttajien sujuva ja hallittu ohjautuminen kuntiin sekä valtion ja kuntien hyvä yhteistyö.

Hallituksen kärkihankkeet
Strategiat
Kasvun agenda
 

Muualla verkossa