Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa varhaisen vaiheen pääomasijoitusrahastoihin

Julkisen pääomasijoitustoiminnan tehtävänä on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja suunnata rahoitusta erityisesti niille alueille, joihin yksityistä riskirahaa ei kohdistu riittävästi (markkinapuute).

Tekes Pääomasijoitus Oy:n tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alkuvaiheen yritysten rahoitustarjontaa Suomessa.  

Yhtiö toimii rahastosijoittajana. Tekes Pääomasijoitus Oy ei tee lainkaan suoria sijoituksia kohdeyhtiöihin.

Varhaisen vaiheen yritystoimintaan arvioidaan usein liittyvän suuri riski yritysten tuotteiden ja/tai liiketoimintamallien ollessa kehitysvaiheessa. Tekes Pääomasijoitus Oy voi käyttää taloudellisia kannustimia (esimerkiksi epäsymmetriaa voitonjaossa yksityisten sijoittajien hyväksi) yksityisen riskirahoituksen kanavoimiseksi alkuvaiheen rahastoihin.

Yhtiön toimintaa ohjaa laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintaa ja asettaa tavoitteita myös pääomasijoitustoiminnalle.

Lisätietoja: Jyrki Orpana