Tekesin rahoitus rohkaisee uudistumiseen ja kasvuun

Innovaatiorahoituskeskus Tekes kanavoi julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta (tki) elinkeinoelämän uudistumista nopeuttaviin, riskipitoisiin hankkeisiin.

Rahoitus on avustusta tai lainaa. Sitä voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. Tärkeä kohderyhmä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset.

Rahoitusta tarjotaan tutkimukseen, tuotekehitykseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä rohkeisiin kokeiluihin.

Tutkimuslaitoksille rahoitusta voidaan myöntää tutkimukseen, jossa syntyy elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumisen kannalta merkittävää osaamista.  Julkisten palvelujen tarjoajat voivat hakea tutkimus- ja kehitysrahoitusta palvelujen kehittämiseen, organisaation johtamisen kehittämiseen ja innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen.

Vuonna 2014 perustettu Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alkuvaiheen yritysten rahoitustarjontaa Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Tekesin ohjauksesta sekä Tekesin toimintaa ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Lisätietoja: Teija Palko