TEM ja aluetieto - Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä

Työ-ja elinkeinoministeriössä 1.12.2016 järjestetty seminaari kokosi alueilta ja aluekehitystä koskevan tiedon äärelle kuutisenkymmentä kuulijaa eri puolilta Suomea.

Tutkimuksen aiheissa painottuu valmisteilla oleva maakuntauudistus. Seminaarissa uudistusta tutkailtiin niin aluekehittämisen kuin asiakaspalvelujen osalta ja pohdittiin myös sitä, miten toiminnallisten alueiden ja vyöhykkeiden kehittäminen ja paikkaperustaisuus istuvat maakuntamalliin.

Tietoperustan merkitys alueiden tilannekuvan laadinnassa vahvistuu entisestään. Tässä tilastoilla on keskeinen rooli perustan luojana.

Ennakoinnin osalta pureuduttiin valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmisteluun ja toisaalta elinkeinoelämän tietotarpeita palvelevaan Team Finland -työhön.

Tutkimusseminaarin ohjelma

Tutkimusseminaarin esitykset

Laasonen

Luoto

Nieminen

Niemistö

Oksanen

Pyykkönen

Ranta

Rehunen

Tikkanen

Tuomaala

Urjankangas

Team Finland Future Watch foresight