Tuettavat hankkeet

Energian säästöä ja energiankäytön tehostamista koskevia investointihankkeita ovat

  • tavanomaisen teknologian hankkeet, jotka liittyvät energiatehokkuussopimusjärjestelmään
  • uuden teknologian hankkeet, jolla tarkoitetaan sellaisia teknisiä tai muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa
  • ESCO-hankkeet

Uusiutuvan energian käyttöön liittyviä investointeja, joita voidaan tukea, ovat mm.

  • pienet lämpökeskukset
  • pienet sähköntuotantohankkeet
  • polttoaineen tuotantohankkeet
  • uuden teknologian demonstraatiohankkeet

Energian säästöön ja energiankäytön tehostamista sekä uusiutuvan energian käyttöä koskevia tuettavia selvityshankkeita ovat

  • energiakatselmukset
  • energia-analyysit

Tuettavia hankkeita eivät ole tavanomaiset liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- tai testausselvitykset. Energiatukea ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeille, jotka kuuluvat päästökauppalain (311/2011) piiriin.

Tiedostot