Tutkimustietoa alueista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee vuosittain keväällä seurantaraportin alueiden kehityksestä. Raportissa tarkastellaan väestö- ja työllisyyskehitystä sekä yritysten liikevaihdon kehitystä päätoimialoittain.

Maakuntien suhdannekatsaus 2017

Alueellisia vahvuuksia ja uutta potentiaalia on kartoitettu kaikki maakunnat kattaneessa Alueiden vahvuudet –hankkeessa. Alueellista erikoistumista ja maakuntien vertailua voi tarkastella myös selainpohjaisessa sovelluksessa.

Alueiden vahvuuksien analyysi
Maakuntien vahvuudet -karttatyökalu

Väestön muuttoliikkeen taustoihin ja syihin pureutuneessa hankkeessa arvioidaan muuttoliikkeen vaikutuksia aluetalouksiin.

Väestön alueellisen keskittymisen aluetaloudelliset vaikutukset

Valtioneuvoston yhteisissä tutkimus- ja selvityshankkeissa on kehitetty paikkatietopohjaisia menetelmiä toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden tunnistamiseksi. Samalla on pohdittu suosituksia toiminnallisten alueiden kehittämiseksi jatkossa.

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa
Policy Brief toiminnallisista alueista
Policy Brief kasvuvyöhykkeistä
Hankkeen kartta-aineistot

Digitalisaatio ja rakennemuutos –hanke koosti kirjallisuuskatsauksen ja kokeilun pohjalta suosituksia digitalisaation myönteisten vaikutusten vahvistamiseksi. Digitalisaation mahdollisuuksia maaseudun palveluiden kehittämisessä ja monipuolistamisessa tarkasteli Smart Countryside –hanke. 

Digimuutoksessa onnistumisen eväät
Smart Countryside
Policy brief