Työnvälitystä uudistetaan - tavoitteena nopeampi työllistyminen

Hallituksen kärkihankkeessa ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitys. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan.

Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sekä kumppanuuksia että ostopalveluyhteistyötä.

Kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta.  Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä pyritään parantamaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, lisäämään henkilökohtaisen työnvälityksen ja työnhaun tukea TE-palveluissa sekä etsimään uudenlaisia yritysyhteistyön toimintamalleja.

Työnvälitys- ja yrityspalvelujen ostopalvelupilotit käynnistyivät syksyllä 2016 ja päättyvät vuoden 2017 lopussa.  Pilotteja on kaikkiaan kolmetoista, joista seitsemän on työnvälityksen tulosperusteista ostopalvelupilottia.

Pilotit on suunnattu kysyntäaloille (mm. rakennus, palvelut, teknologia, ICT, kausityö,) ja kohderyhminä ovat erityisesti 3-6 kuukautta työttöminä olleet työttömät työnhakijat.  Tulosperusteisten pilottien palveluntuottajina toimivat henkilöstöpalveluyritykset ja muut yksityiset palveluntuottajat.

Työnvälityspilottien toteutumista ja kehittämistä on tukenut työ- ja elinkeinoministeriön tilaama toiminta- ja arviointitutkimus. Tutkimusraportti julkaistaan 29.11.2017. 


Tarkempi kuvaus kärkihankkeen toimenpiteistä


Katso myös:
Maakuntauudistus
Kysymyksiä ja vastauksia työnhakijoiden haastatteluista
Kysymyksiä ja vastauksia aktiivisen työnhaun velvotteista
 

Lisätietoja: Elisabet Heinonen