Ulkomaisilla investoinneilla vauhtia kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on ulkomaisten investointien edistäminen. Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää:

  • yritystoimintaan kannustavaa liiketoimintaympäristöä,
  • aktiivista edistämistyötä myynnin ja markkinoinnin keinoin,
  • yritysmyönteistä maakuvaa sekä
  • tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Valtioneuvosto hyväksyi Team Finland -strategian ulkomaisten investointien edistämisestä vuonna 2012. Investointistrategian keskeinen tavoite on, että Suomi ylittää vuoteen 2020 mennessä EU:n keskimääräisen tason suorien ulkomaisten investointien kannassa prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Ulkomaisten investointien kanta Suomessa vuonna 2014 oli 49,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Euroopan unionin keskiarvo oli 49,6 prosenttia. Luvut perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD:n (United Nations Conference on Trade and Development) tilastoihin.

Kiihdytyskaista

Team Finland -investointistrategian myötä otettiin käyttöön ns. kiihdytyskaistatoiminta, jolla edistetään merkittävien investointihankkeiden saamista Suomeen. Kiihdytyskaistatoiminnalla ei ole yhtä toimintamallia, vaan palvelukokonaisuus katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Kiihdytyskaistan toimenpiteet suunnataan valikoituihin ulkomaisiin investointihankkeisiin. Keskeiset kriteerit kiihdytyskaistalle valittaville hankkeille ovat:

  • investointi on euromääräisesti merkittävä
  • investoinnin työllistämisvaikutus on huomattava
  • investointi vaikuttaa erityisen positiivisesti suomalaisen osaamispohjan vahvistamiseen.

Lopullisen päätöksen kiihdytyskaistalle hyväksyttävistä hankkeista tekee ministeriö.

Invest in Finland

Ulkomaisten investointien edistämisorganisaatio Invest in Finlandin (IIF) tehtävänä on hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja, pääomasijoituksia ja yrityksiä Suomeen. Lisäksi IIF:n toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä, lisätä työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä. IIF toimii osana Finpro ry:tä.

Lisätietoja: Henri Backman