Ulkomaisilla investoinneilla vauhtia kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on ulkomaisten investointien edistäminen. Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää:

  • yritystoimintaan kannustavaa liiketoimintaympäristöä,
  • aktiivista edistämistyötä myynnin ja markkinoinnin keinoin,
  • yritysmyönteistä maakuvaa sekä
  • tiivistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Valtioneuvosto hyväksyi Team Finland -strategian ulkomaisten investointien edistämisestä vuonna 2012. Investointistrategian keskeinen tavoite on, että Suomi ylittää vuoteen 2020 mennessä EU:n keskimääräisen tason suorien ulkomaisten investointien kannassa prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen. Strategian lähtökohtana on, että Suomella on tarve hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja pääomia tavoitteina tasapainoisempi investointikehitys, Suomessa olevan osaamispohjan vahvistaminen sekä uusien työpaikkojen luominen.

Ulkomaisten investointien kanta Suomessa vuonna 2015 oli 40,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Euroopan unionin keskiarvo oli 47,9 prosenttia. Luvut perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD:n (United Nations Conference on Trade and Development) tilastoihin.

Invest in Finland

Ulkomaisten investointien edistämisorganisaatio Invest in Finlandin (IIF) tehtävänä on hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja, pääomasijoituksia ja yrityksiä. Lisäksi IIF:n toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä, lisätä työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä. IIF on osa Finpro Oy:tä.

Lisätietoja: Henri Backman