Valtion tuki merimiesten matkakustannuksiin

Valtio korvaa merimiehen työnantajalle tämän maksamia työntekijän matkakustannuksista alukselta kotiin ja kotoa alukselle.

Korvattavia kustannuksia ovat

  • välittömät matkakustannukset (mm. lento-, juna- ja bussiliput, oman auton käyttö),
  • työntekijän ylläpitokustannukset matkan aikana (matkan aikaiset yöpymiset ja aterioinnit) ja
  • matkan järjestämisestä syntyneet kustannukset.

Tarkemmat säännökset valtion tuesta ovat valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetussa laissa.

Korvaushakemukset toimitetaan osoitteella KEHA-keskus/Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere, maksatusalue.keskinen(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja ja lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner