Ydinenergia-alan kansainvälinen toiminta on tiivistä

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Suomen edustajana Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom), Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja OECD:n ydinenergiajärjestön (NEA) toimintaan.

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) perustettiin 1957 edistämään ydinenergian rauhanomaista käyttöä Euroopassa. Euratomilla on vastaava lainsäädäntövalta kuin Euroopan unionilla. Euratomin puitteissa EU-maat ovat hyväksyneet useita säädöksiä mm. säteily- ja ydinturvallisuudesta ja ydinmateriaalien valvonnasta.

IAEA on YK:n alainen itsenäinen järjestö. IAEA:n keskeisiä tehtäviä ovat ydinsulkusopimuksen noudattamisen valvonta, säteily- ja ydinturvallisuuden edistäminen sekä ydinenergian rauhanomaisen käytön edistäminen teknisen avun kautta. Järjestön puitteissa on mm. solmittu yleissopimukset ydinturvallisuudesta, ydinjätteistä ja ydinaineiden turvajärjestelyistä.

NEA (Nuclear Energy Agency) on yksi OECD:n erikoisjärjestöistä. Sen tehtävä on kansainvälisen yhteistyön avulla auttaa jäsenmaita säilyttämään ja kehittämään teknisiä ja juridisia edellytyksiä ydinenergian turvalliselle, ympäristöystävälliselle ja rauhanomaiselle käytölle.

Ydinsulkusopimuksessa 189 valtiota

Vuonna 1970 voimaan tulleen ydinsulkusopimuksen (Non-Proliferation Treaty) tarkoituksena on estää ydinaseiden omistuksen leviäminen alkuperäisten viiden ydinasevaltion – Yhdysvaltain, Venäjän, Britannian, Ranskan ja Kiinan – ulkopuolelle. Lisäksi pyrkimyksenä on ydinaseriisunta sekä ydinenergian rauhanomaisen käytön edistäminen. Sopimukseen on liittynyt 189 valtiota, ulkopuolelle ovat jääneet mm. Intia, Pakistan ja Israel.

Yhteistyötä on myös lähialueiden ydinturvallisuuden parantamiseksi. Sen pääasiallinen toteuttaja on Säteilyturvakeskus, joka on koordinoinut ja toteuttanut parannushankkeita Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitoksilla sekä tukenut Venäjän ydinturvallisuusviranomaista. Toimintaa rahoittaa ulkoasiainministeriö.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo, Jorma Aurela

 

Muualla verkossa