Yritys-Suomi-palvelut

Julkiset yrityspalvelut ovat saavutettavissa kolmen kananavan kautta. Yrityksen tai yrityksen perustajan ei tarvitse etukäteen tietää mihin organisaatioon tulee olla yhteydessä vaan Yritys-Suomi-kanavien kautta löydät ratkaisun tilanteesta riippumatta.

Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu

Yritys-Suomi-verkkopalvelusta yritykset ja yrityksen perustajat saavat ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta sekä yrityspalveluista ja työkaluista. Yrityssuomi.fi:stä löytyvät myös keskeiset lomakkeet, joita tarvitaan yrityksen perustamisessa ja yrityksenä toimimisessa.

Palvelussa on lisäksi yrittäjän sähköinen työpöytä Oma Yritys-Suomi, joka tarjoaa profiilin mukaan muokkautuvaa tietoa ja työkaluja yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien avuksi. Palvelun käyttäjät voivat myös kysyä neuvoa Oma Yritys-suomi-sivuston kautta julkisilta yrityspalveluneuvojilta.

Palvelussa on tieto kaikista niistä julkista yritysneuvontaa antavista henkilöistä, jotka ovat saavutettavissa digitaalisesti OYS-palvelun kautta.  Yritys voi myös verkottua sähköisesti muiden yritysten kanssa tai julkista neuvontaa antavien asiantuntijoiden kanssa.

Oma Yritys-Suomi-palveluun sisältyy myös Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi-työtila,joka tarjoaa julkista yritysneuvontaa tekeville asiantuntijoille paikan verkottua ja vaihtaa osaamista ja kokemuksia.

Yrityssuomi.fi uudistuu osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua vuoden vaihteessa 2017-2018. Uuden verkkopalvelun yrityksille suunnattu osio tulee entiseen tapaan sisältämään tietoa yritystoiminnan eri vaiheista. Se auttaa käyttäjää niin yrityksen perustamiseen kuin kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietosisällön yhteyteen nostetaan aiheeseen tarjolla olevia palveluja, jolloin ne muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden. Oma Yritys-Suomen verkkotyötila ja sähköiset työkalut tulevat käytettäviksi uudessakin verkkopalvelussa.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi -puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen palvelukanava yrityksille ja yrittäjäksi aikoville.  Suomenkielistä palvelua saa numerosta 0295 020 500, ruotsinkielistä numerosta 0295 020 501. Katso aukioloajat yrityssuomi.fi-sivulta. Englanninkielistä palvelua saa täyttämällä sähköisen lomakkeen. Puhelinpalvelun yritysneuvojat tavoitat arki-iltapäivisin myös chat kautta osoitteessa yrityssuomi.fi.

Kasvokkain tarjottava palvelu

 Verkostoon kuuluvat valtakunnalliset ja seudulliset organisaatiot. Maanlaajuisen Yritys-Suomi-verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä Verohallinto. Lisäksi verkostossa ovat mukana seudulliset yrityspalvelut ympäri Suomen.

Yritys-Suomen palveluiden kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä hallinnonalan organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

SADe-ohjelma

SADe-ohjelman Yrityksen palvelukokonaisuuden tavoitteena oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä yrittäjyyttä uravaihtoehtona pohtivilla, yrityksen perustajille, toimivilla yrityksillä ml. työnantajilla sekä työnantajina toimivina kotitalouksilla on käytössään entistä monipuolisemmat ja helppokäyttöisemmät sähköiset palvelut. Tarkoituksena oli tuottaa asiakaslähtöisiä, yhteiskäyttöisiä ja yhteisiä palveluita sekä työkaluja Yritys-Suomi -verkkopalveluun sekä siten lisätä sähköisten kanavien käyttöä. Loppuraportissa kuvataan mm. hankkeen elinkaarta, tuloksia ja vaikuttavuutta sekä jatkotoimenpiteitä.

Loppuraportti

Linkki hankesivulle

 

Muualla verkossa