Yritys-Suomi-palvelut

Julkiset yrityspalvelut ovat saavutettavissa kolmen kananavan kautta. Yrityksen tai yrityksen perustajan ei tarvitse etukäteen tietää mihin organisaatioon tulee olla yhteydessä vaan Yritys-Suomi-kanavien kautta löydät ratkaisun tilanteesta riippumatta.

Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu

Yritys-Suomi-verkkopalvelusta yritykset ja yrityksen perustajat saavat ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta sekä yrityspalveluista ja työkaluista. Yrityssuomi.fi:stä löytyvät myös keskeiset lomakkeet, joita tarvitaan yrityksen perustamisessa ja yrityksenä toimimisessa.

Palvelussa on lisäksi yrittäjän sähköinen työpöytä Oma Yritys-Suomi, joka tarjoaa profiilin mukaan muokkautuvaa tietoa ja työkaluja yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien avuksi. Palvelun käyttäjät voivat myös kysyä neuvoa Oma Yritys-suomi-sivuston kautta julkisilta yrityspalveluneuvojilta.

Palvelussa on tieto kaikista niistä julkista yritysneuvontaa antavista henkilöistä, jotka ovat saavutettavissa digitaalisesti OYS-palvelun kautta.  Yritys voi myös verkottua sähköisesti muiden yritysten kanssa tai julkista neuvontaa antavien asiantuntijoiden kanssa.

Oma Yritys-Suomi-palveluun sisältyy myös Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi-työtila,joka tarjoaa julkista yritysneuvontaa tekeville asiantuntijoille paikan verkottua ja vaihtaa osaamista ja kokemuksia.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi -puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen palvelukanava yrityksille ja yrittäjäksi aikoville.  Suomenkielistä palvelua saa numerosta 0295 020 500, ruotsinkielistä numerosta 0295 020 501. Katso aukioloajat yrityssuomi.fi-sivulta. Englanninkielistä palvelua saa täyttämällä sähköisen lomakkeen. Puhelinpalvelun yritysneuvojat tavoitat arki-iltapäivisin myös chat kautta osoitteessa yrityssuomi.fi.

Kasvokkain tarjottava palvelu

 Verkostoon kuuluvat valtakunnalliset ja seudulliset organisaatiot. Maanlaajuisen Yritys-Suomi-verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä Verohallinto. Lisäksi verkostossa ovat mukana seudulliset yrityspalvelut ympäri Suomen.

Yritys-Suomen palveluiden kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä hallinnonalan organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Muualla verkossa