Fennovoiman YVA-ohjelma 2016

Fennovoima Oy toimitti 22.6.2016 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (468/1994; YVA-laki) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma) omasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii YVA-menettelyn yhteysviranomaisena.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää myös kuvauksen hankkeen arvioidun vaikutusalueen ympäristön nykytilasta.

Arviointimenettelyyn sisältyy YVA-ohjelmasta kuuleminen (12.9.-9.11.2016), jonka aikana työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lausuntopyynnöissä esitetyiltä tahoilta ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Yleisötilaisuudet järjestetään Eurajoella 21.9.2016 ja Pyhäjoella 22.9.2016.

Kuulutus YVA-menettelyn käynnistymisestä, lausuntokierroksesta ja yleisötilaisuuksista julkaistiin 12.9.2016 alkaen näillä sivuilla, vaihtoehtoisten sijaintikuntien ilmoitustauluilla ja seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Raumalainen, Satakunnan kansa, Länsi-Suomi, Turun Sanomat, Kaleva, Raahen Seutu ja Pyhäjoen kuulumiset.

Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti. Kansainvälisen kuulemisen järjestelyistä vastaa ympäristöministeriö. Kuulemisajan jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö antaa YVA-ohjelmavaiheen päättävän yhteysviranomaisen lausunnon.

Lisätietoja: Jorma Aurela