Hyppää sisältöön

Alueelliset erot matkailun talous- ja työllisyysvaikutusten osalta edelleen suuret

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2018 10.06
Tiedote

Suomen matkailukysynnästä puolet, 6,8 miljardia euroa, kohdistuu Uudellemaalle. Alueellisesta matkailukysynnästä 75 prosenttia kohdistuu kuuteen maakuntaan; Uudellemaalle, Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Alueellinen matkailutilinpito -raportista, joka julkaistiin 7.6.2018. Tilinpidon tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2015. Sen jälkeen alan talous- ja työllisyysvaikutukset ovat kehittyneet myönteisesti.

Kotimaanmatkailu tuotti lähes kolme neljännestä vuoden 2015 matkailukysynnästä. Ulkomaisen kysynnän osuus oli yli neljänneksen vain viidessä maakunnassa: Etelä-Karjala (53 %), Lappi (44 %), Ahvenanmaa (38 %), Uusimaa (32 %) ja Kymenlaakso (28 %). Etelä-Karjalassa ulkomaisen kysynnän suuri osuus johtuu venäläisten matkailusta.

Vuonna 2015 matkailukysyntä Suomessa oli 13,8 miljardia euroa. Luvussa on laskua edellisvuoteen verrattuna noin 400 miljoonaa euroa. Kysynnän vähenemisen taustalla on ennen kaikkea venäläisten matkailijoiden määrän romahdus, jonka seurauksena ulkomainen kysyntä laski 11 prosenttia, 3,6 miljardiin euroon.

Koko maassa matkailun osuus bkt:sta on pysytellyt 2,5 prosentin tuntumassa vuosina 2012 –2015. Alueellisesti matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset vaihtelevat kuitenkin merkittävästi maakunnasta toiseen. Matkailun osuuksiin bkt:sta kussakin maakunnassa vaikuttavat sekä matkailun että muun elinkeinotoiminnan kehitys.

Matkailun osuus bkt:sta oli vuonna 2015 koko maan keskiarvoa suurempi seitsemässä maakunnassa. Matkailun osuus bkt:sta oli suurin Ahvenanmaalla (15,6 %). Ahvenanmaan korkea luku johtuu erityisesti matkustajalaivaliikenteestä, jonka kysynnästä noin puolet kohdistuu Ahvenanmaalta käsin toimiviin yrityksiin. Lapissa matkailun osuus bkt:sta oli 5,7 prosenttia, Kainuussa 4,2 prosenttia, Etelä-Savossa 3,6 prosenttia, Uudellamaalla 2,8 prosenttia, Etelä-Karjalassa 2,7 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 2,6 prosenttia.

Matkailutoimialoilla työskenteli Suomessa vuonna 2015 yhteensä 137 400 henkilöä. Kolmessa suurten kaupunkien maakunnassa työskenteli 56 prosenttia kaikista matkailutoimialojen työllisistä; Uudellamaalla 39 prosenttia eli noin 53 300, Pirkanmaalla noin 12 300 ja Varsinais-Suomessa noin 11 300 työllistä.

Matkailutoimialoilla työskenteli 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta. Keskiarvoa korkeampi matkailutoimialojen työllisten osuus oli Ahvenanmaan (14,2 %) ja Lapin (7,8 %) lisäksi Uudellamaalla (6,2 %), Etelä-Karjalassa (5,7 %) ja Pirkanmaalla (5,6 %). Pienimmät osuudet olivat Etelä-Pohjanmaalla (3,5 %), Pohjanmaalla (3,7 %) ja Keski-Pohjanmaalla (4,0 %).

Matkailutilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia monipuolisesti ja kattavasti. Alueellisen matkailutilinpidon tuloksia voidaan hyödyntää mm. aluesuunnittelussa, alueellisessa kehittämistyössä sekä tutkimuksessa.

Raportti  

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Pihla Väänänen, TEM, p. 029 504 7064
yliaktuaari Ossi Nurmi, Tilastokeskus, p. 029 551 2984

Mika Lintilä
 
Sivun alkuun