Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Aurinkosähkö ja tuulivoima kasvattavat osuuksiaan uusiutuvan energian tuotannossa

Työ- ja elinkeinoministeriö
25.11.2015 9.10
Tiedote
TEM:n ja ELY-keskusten tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaisema uusiutuvan energian toimialaraportti arvioi aurinko- ja tuulivoiman osuuden kasvavan, puuperäisten energialähteiden yhä ollessa merkittävin uusiutuvan energian lähde. EU-laskennan mukainen uusiutuvan energian osuus oli vuonna 2014 enintään 37 prosenttia loppukulutuksesta.

Toimialapäällikkö Markku Almin koostaman raportin mukaan metsähakkeen käyttö väheni viime vuonna toista kertaa 2000-luvun kattavan tarkastelujakson aikana. Syinä olivat talouden yleinen alavire sekä lämmityskauden aikainen lämmin sää, joka vähensi lämmitystarvetta. Edellisen kerran laskua metsähakkeen käytössä oli vuonna 2007.

Puuperäiset polttoaineet ovat edelleen Suomen merkittävin energialähde, ja puuperäisiä polttoaineita käytettiin vuonna 2014 yhteensä 92 terawattituntia, joka oli 24,9 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Puuperäisten polttoaineiden osuus uusiutuvan energian tuotannosta on 78 prosenttia.

Tuulisähkön kokonaistuotantomäärä oli viime vuonna 1,112 terawattituntia. Tuulivoimaloiden lukumäärä oli 260, ja niiden nimellisteho yhteensä 627 megawattia. Vuonna 2014 rakennettiin 62 uutta tuulivoimalaa, joiden tuottama nimellisteho on 193 megawattia.

Aurinkosähköinvestoinnit käynnistyivät toden teolla vuoden 2014 aikana, ja niitä on rahoitettu yhteensä 10 megawatin nimellistehon edestä. Osa investoinneista on tehty kuluvan vuoden aikana. Salossa käynnistyi tänä vuonna kotimaisten aurinkopaneelien tuotanto. Niiden hinta on kilpailukykyinen Aasiassa tuotettujen paneelien kanssa.

- Investointien takaisinmaksuajat ovat nyt käytännössä 15 vuotta, toimialapäällikkö Markku Alm mainitsee.

Uusiutuvan energian kokonaiskäyttö lisääntyy merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa lisäyksestä saadaan perinteisesti puubiomassoista. Uusiutuvan energian hintakilpailukyky paranee teknologiatason kehittyessä ja energiasisältöön sekä päästövaikutuksiin perustuvan verotuksen kiristyessä.

- Lähivuodet ovat merkittävän kasvun aikaa, kunhan mahdollisuuksiin tartutaan ja tehdään rohkeasti työtä koko toimialan parhaaksi, Alm kertoo raportissa.

Raportti on 25.11. lähtien luettavissa verkossa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 086 4945
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459
 
Sivun alkuun