Hyppää sisältöön

Business Finlandin arviointi on valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 11.59
Tiedote

Business Finland -uudistuksen taustalla olleet pyrkimykset olivat perusteltuja. Uudistus on vahvistanut palvelupolkuja ja mahdollistanut yhden organisaation alla kattavamman palveluvalikoiman, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 23.6.2021 julkaisemassa Business Finlandin arvioinnissa.


Uudistunut Business Finland aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa. Uudistuksen taustalla olleet pyrkimykset yhtenäisiin ja parempiin palveluihin sekä toiminnan laatuun ja tehokkuuteen ovat olleet perusteltuja. Uudistus valmisteltiin nopealla aikataululla ja valmistelun taustalla oli vahva ennakkonäkemys yhtiömuotoisen hallintomallin eduista. Tämä on heijastunut Business Finlandin toiminnan käynnistymiseen. 

Business Finlandin uusi strategia on hyvin linjassa elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Uudessa organisaatiossa palvelukokonaisuuksia ja -prosesseja on pyritty kehittämään aiempaa systemaattisemmin vastaamaan asiakastarpeisiin. Business Finlandin ensimmäisinä toimintavuosina strategian pääpaino on ollut organisaation kehittämisessä, jolloin kumppanuuksien kehittäminen on jäänyt vähemmälle painoarvolle. Arviointi toteaa, että pitkään jatkuneen organisaatiouudistuksen toimeenpanon jälkeen on tärkeää kiinnittää huomiota strategian toimeenpanoon ja palvelujen jalkauttamiseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

-Arviointi antaa useita suosituksia nyt kolme ja puoli vuotta toimineen Business Finlandin toiminnan edelleen kehittämiseksi. Näistä keskeisenä pidän yhteistyön ja yhteen toimivuuden vahvistamista muiden yrityspalveluiden tarjoajien kanssa niin valtakunnan tasolla kuin alueellisesti. Yritysten palvelupolun vahvistaminen alueilta käsin tukisi vientiä ja kasvua, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Uudistus mahdollistanut kattavamman palveluvalikoiman

Business Finland -uudistuksen myötä hallinnon resursointia on kevennetty ja voimavaroja on siirretty virastosta yhtiön puolelle, lähemmäs asiakasrajapintaa ja erityisesti ulkomaanverkostoon. Uudistus on myös vahvistanut palvelupolkuja ja mahdollistanut yhden organisaation alla kattavamman palveluvalikoiman.

Business Finland -uudistuksella tavoitellut sisäiset tehokkuushyödyt eivät ole olleet ilmeisiä, ja hallinnollista taakkaa on tullut lisää ainakin suhteessa yhteen yhtenäiseen organisaatioon. Samalla on huomioitava, että uudistuksesta on kulunut vasta hyvin lyhyt aika – toimintamallin tehokkuus, saavutetut synergiaedut ja muutokset vaikuttavuudessa nähdään perusteellisemmin vasta myöhemmin.

-Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Business Finlandin tulosohjauksesta. Toteutettu arviointi antaa tukea sille, että Business Finland –uudistus on ollut perusteltu, mutta organisaation toimintamallia ja toimintaa tulee edelleen hienosäätää, sanoo osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluva Business Finland aloitti toimintansa 1.1.2018. Business Finlandissa yhdistettiin sen edeltäjäorganisaatioiden Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpron toiminta. Business Finland muodostuu virastomuotoisesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja osakeyhtiö Business Finland Oy:stä. Business Finland -uudistuksen tavoitteena oli muun muassa yrityspalvelujärjestelmän yksinkertaistaminen, maakunnallisten kasvupalvelujen tukeminen, ulkomaanverkoston vahvistaminen, palvelujen laadun ja lisäarvon varmistaminen sekä yhtenäisesti johdetun asiakaspalvelukokonaisuuden rakentaminen.

Arvioinnin suoritti 4FRONT Oy yhdessä KPMG Finlandin ja Technopolis Groupin kanssa. 

Lisätiedot: 
johtaja Mika Niemelä, TEM, p. 029 506 2135 (ohjausryhmän puheenjohtaja) 
osastopäällikkö, ylijohtaja Ilona Lundström, TEM. p.  029 504 7186 
senior partner Kimmo Halme, 4FRONT Oy, p. 040 125 0350 (Business Finlandin arviointi
 

 
Sivun alkuun