Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Elinkeinoministeri Lintilän puhe Sitran IHAN-hankkeen lanseeraustilaisuudessa 12.4.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö
13.4.2018 12.17
Puhe

Ihmislähtöisen datatalouden mahdollisuudet ja hyödyt Suomelle

Kiitokset kutsusta tähän IHAN-hankkeen avaustilaisuuteen.

Elämme suurinta arjen, työn ja vapaa-ajan vallankumousta sitten teollistumisen. Teknologia helpotti tuolloin lihasvoimaa vaativia töitä. Tänään teknologia muuttaa juristien ja lääkärien työtä.

Suomalainen yhteiskunta muuttui merkittävästi, kun siirryimme maatalousyhteiskunnassa teolliseen yhteiskuntaan.

Onnistuimme hallitsemaan tuon rakenteita ravisuttavan ja ihmisten elämää syvästi koskevan muutoksen. Hyvinvointimme on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin sata vuotta sitten kaikilla inhimillisellä ja taloudellisilla mittareilla mitattuna.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentaminen ja sosiaalipolitiikka oli vastaus teollistumiseen.  Työn murros ei rajoitu ainoastaan teknologiaan ja työmarkkinoihin. Sillä on vaikutuksia laajemmin yhteiskuntamme rakenteisiin ja toimintaan. Tarvitsemme päivitetyn yhteiskunnallisen toimintamallin, jossa tiedon hyödyntäminen luo uuden yhteiskunnallisen kehikon.

Suomi on niiden kansakuntien joukossa, jotka voivat olla etujoukossa hyötymässä tästä kehityksestä ja vahvistamassa kansalaistensa hyvinvointia. Meillä on oltava rohkeutta tarttua näihin mahdollisuuksiin.

Käynnistin viime keväällä kansallisen tekoälyohjelman valmistelun Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Työn tavoitteena on tukea tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä ja julkisissa palveluissa. Haluamme tehdä Suomesta tekoälyn soveltamisen edelläkävijämaan. Siinä ei onnistuta, mikäli kansalainen ei ole aidosti keskiössä.

Hyvät kuulijat,

Tiedon hyödyntämiseen pohjautuvassa datataloudessa luottamus on elintärkeä rakennusaine. Näin Facebook skandaalin aikana ihmisten luottamusta järjestelmiin koetellaan.  Luottamus pohjautuu luonnollisesti siihen, että tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan. Tämä merkitsee jatkossa entistä enemmän sitä, että kyber- ja hybridiuhkiin on varauduttu.

Näen perusteita sille, että terveysalan kasvustrategian ja liikenteen vastaavan ohjelman ohella olisi käynnistettävä vastaava kyberturvallisuuden ohjelma. Tätä asiaa selvitetään parhaillaan ministeriössä.

Mielestäni Suomi voi toimia kansalaisen henkilötiedon hallinnan keskiöön sijoittavien MyData-toimintamallien kokeilujen ja käyttöönoton edelläkävijänä. MyData-toimintamallia on LVM:n rahoittamana selvitetty ja aihealueen ekosysteemin muodostumista tuettu. LVM mm. koordinoi MyData-allianssin toimintaa.

MyDatasta on järjestetty kansainvälisiä konferensseja ja seuraava on tulossa elokuussa. VM on osaltaan selvittänyt MyData-periaatteiden sovellettavuutta julkisen hallinnon sähköisissä palveluissa.

IHAN-hankkeen taustalla on mittava taustatyö sote-tiedon hyötykäyttöä koskevan lainsäädännön valmistelussa ja lainsäädännössä kuvatun lupaviranomaisen, palveluoperaattorin ja infrastruktuurin konseptointityö, jossa Sitralla on ollut merkittävä rooli.

Suomella onkin ainutlaatuinen tilaisuus olla henkilötiedon vastuullisen käsittelyn ja kansalaisen keskiöön asettavan hyödyntämisen konseptien ja toteutuksen edelläkävijämaa.

Hyvät kuulijat,

Uudet teknologiat kuten tekoäly ja lohkoketjuteknologia tarjoavat henkilötiedon hallintaan ja hyödyntämiseen monenlaisia uusia mahdollisuuksia – mutta samalla kokonaan uusia haasteita. Asettamassani tekoälyohjelmassa tarkastellaan tekoälyn tuomia mahdollisuuksia ja muutoksia laajasti.

Tekoälysovelluksista ja niihin perustuvista palveluista saadaan entistä parempia, kun henkilötietoja saadaan hyötykäyttöön. Tietojen hyödyntäminen pitää kuitenkin tehdä hallitusti ja eettisesti. Tekoälytyöryhmän kokonaisuus asettuu laajempaan perspektiiviin hallituksen käynnistettyä Tekoälyn ja tietopolitiikan selonteon valmistelun. Tässä työssä kuten tekoälytyöryhmän työssä korostuu eettisyys ja kansalainen tiedon hallinnan ja hyödyntämisen keskiössä.

Henkilötiedon käsittely- ja hyödyntämisperiaatteiden kehittämisen ohella Suomen ja Euroopan taloudelle tulee yhä tärkeämmäksi datatalous, joka hyödyntää muuta dataa kuin henkilötietoa. Tätä selvitetään mm. Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Digital Disruption of Industry –ohjelmassa. Datatalous edellyttää siis monenlaisten data-aineistojen vaihdannan sujuvoittamista.

Itsestään selvää on, että julkisen tiedon avaaminen on yksi merkittävistä datataloutta vauhdittavista toimenpidealueista, joilla meillä on vielä tehostamisen varaa.

Hyvät kuulijat,

Tämän kaiken tekemisen ja tohinan lomassa meidän tulee kuitenkin myös pysähtyä aika ajoin miettimään, mihin oikein pyrimme, mikä päämäärämme on. Tämän tilaisuuden keskiössä on kysymys, voiko Muumilaakso haastaa Piilaakson.

Jos katsomme sanaa haastaminen, niin sehän tarkoittaa jonkinlaista kilpailua, jossa voi menestyä paremmin tai huonommin. Urheilukilpailuissa kilpailijat laitetaan järjestykseen maaliviivalla. Kansantalouksien välisessä kilpailussa taas kaikki vaurastuvat, mutta kuitenkin vertaamme tarkkaan, kuka on vaurastunut eniten. Kun puhumme Muumilaakson ja Piilaakson välisestä kilpailusta, meidän tuleekin miettiä tarkkaan, mistä pelistä oikein puhumme ja mikä siinä on palkintona?

Maat ja alueet kilpailevat keskenään maailmantaloudessa, mutta on kuitenkin selvää, että maailmassa on erilaisia taloudellisen hyvinvoinnin malleja, joilla on sekä eronsa että yhtäläisyytensä.

Kiinalainen investointivetoinen kehittämismalli, jossa yhdistyvät markkinat ja valtiojohtoisuus, on vuosikausia taannut vakaata johtajuutta ja kasvulukuja, joita muualla on ihmetelty ja ihasteltu. Suuria kansanjoukkoja on nostettu köyhyydestä. Samalla ympäristöongelmat ovat kuitenkin kasvaneet selvästi, eikä kiinalainen autoritaarinen yhteiskuntamalli välttämättä vetoa ihmisiin eri puolilla maailmaa, vaikka kiinalaiset investointirahat mielellään otetaankin vastaan.

Yhdysvallat taas on pystynyt uudistumaan taloudellisesti kerta toisensa jälkeen, ja Piilaakso on todellakin johtanut talouden muutosta, jossa maailman arvokkaimmat yritykset ovat kaikki alustatalouden yrityksiä. Amerikkalaiseen yhteiskuntamalliin liittyy kuitenkin sellaista eriarvoisuutta ja lieveilmiöitä, että monessa suhteessa USA ei kelpaa malliksi eurooppalaisille.

Euroopassa taas on erotettavissa erilaisia yhteiskunnallisen kehityksen malleja, mutta niissä on myös paljon yhteistä. Yhdistämme markkinataloutta ja julkista sektoria tavalla, jonka erityislaatuisuuden huomaa ainakin ulkopuolelta katsottuna.

Sanoisin, että pelaamme samalla globaalilla pelikentällä, mutta pelaamme useita eri pelejä ja tavoittelemme useita eri palkintoja. Keskimäärin amerikkalaiset, eurooppalaiset ja aasialaiset yritykset, kuluttajat ja valtiot tavoittelevat hieman erilaisia palkintopystejä. Ja se on hyvä.

Samoin voimme tietyissä asioissa tavoitella erilaisia, omia pelisääntöjämme. Esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus GDPR on hyvä esimerkki mahdollistavasta sääntelystä, jolla EU voi sekä edistää oikeaksi katsomaansa kehitystä unionin alueella että näyttää muulle maailmalle, että näinkin asiat voi hoitaa.

Onkin tärkeää ymmärtää, että halutessamme vaikuttaa siihen, millaiseksi datatalouden aika kotona muodostuu, meidän on tehtävä töitä niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailmassa. Jos käperrymme katsomaan vain omaa napaamme ja teemme kansallisia erillisratkaisuja ja osaoptimointeja ongelmien paikkaamiseksi, EU ei pysty vaikuttamaan kansainväliseen kehitykseen eivätkä eurooppalaiset kansalliset ratkaisut näyttäydy muille kiinnostavina. Mutta kun teemme yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, niillä on painoarvoa.

Painoarvon lisäksi ratkaisuissa tärkeää on kunnianhimo, näkemys ja johtajuus. Tällaiset ratkaisut voivat saavuttaa merkitystä ja vaikutusta Euroopan ulkopuolellakin. Ja se on hyvä tapa vaikuttaa siihen, millaiseksi tämä uusi aika muodostuu meille kotona. IHAN on juuri tällainen hanke, joka tähtää todella korkealle, jotta pääsee ainakin hyvin korkealle. Jotta voimme vaikuttaa siihen, mitä datallamme tehdään, kenelle siitä on hyötyä ja kuka sen omistaa, kunnianhimon täytyy olla tarpeeksi korkealla.

Toivotan IHAN-hankkeelle mitä vauhdikkainta alkukiihdytystä ja teille, hyvät kuulijat, antoisaa tilaisuutta.

Sivun alkuun