Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Elinkeinoministeri Rehn TEM:n matkailun vuosiseminaarissa: Eväitä matkailun kasvuun

Työ- ja elinkeinoministeriö
31.10.2016 15.52
Puhe

TEM Matkailun vuosiseminaari: ”Yhdessä enemmän” – Välitodistus 31.10.2016

Kiitos kutsusta avaamaan tämänkertainen matkailun vuosiseminaari. Matkailu on jo nyt Suomen nopeimmin kasvava elinkeino ja merkittävä työllistäjä.

Mikä tärkeintä alan kehitykselle, Suomi kiinnostaa ulkomailla entistä enemmän. Panin illalla tyytyväisyydellä merkille brittilehdistön parin viikon takaisen jutun omasta kesämökkimaakunnastani Etelä-Savosta. Saimaa ja Mikkelin seutu saivat siinä osakseen ansaittua suitsutusta.

Vielä tuoreempana tapauksena on mainittava matkailuraamattu Lonely Planet, joka nosti Suomen vuoden 2017 kiinnostavimpien kohteiden top-3 listalle. Luonto, hyvinvointi ja puhdas ruoka ovat meille ehkä itsestäänselvyyksiä, mutta maailmalla ne toimivat suurimpina valttikortteinamme.

Ulkomaisten matkailijoiden kiinnostus näkyy myös tilastoissa yöpyjien määrän kasvuna. Venäläisten matkailijoiden korvaajia on tullut sekä Aasiasta että Euroopasta. Tämä on erityisen ilahduttava asia ja kertoo osaltaan siitä, että matkailussa on todella merkittävää kasvupotentiaalia.

Viime aikojen tilastotiedot kertovat kansantalouden tilanteen paranemisesta. Vaikka isoja haasteita riittää, Suomen taloudessa on käänne käynnissä elpymisen ja kasvun uralle. Viime vuonna päästiin niukasti plussalle ja tämän vuoden ja lähivuosien ennuste on myös reilun prosentin kasvun tasolla.

Muuallakin taloudessa on nähtävillä myönteisiä signaaleja. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset uskovat vahvasti myönteiseen suhdannekehitykseen. Myös kyselyyn vastanneet matkailualan yritykset uskovat positiiviseen kehitykseen; etenkin liikevaihdon sekä varausten määrän kasvuun uskovia on matkailualalla paljon.

Kasvu syntyy viime kädessä aina yrityksissä itsessään. Meidän julkisten toimijoiden roolina on tarjota kasvulle suotuisat olosuhteet; sellaiset toiminnalliset, säädökselliset ja kehitystä tukevat puitteet, jotka tukevat yrittäjyyttä ja työntekoa.

Matkailualalla suurimmiksi esteiksi yritystoiminnan kehittämiselle pk-yritykset kokevat etenkin byrokratian, kustannustason sekä muut resurssitekijät.

Juuri näihin haasteisiin vastaa hallituksen yrittäjyyspaketti. Yrittäjyyspaketti sisältää useita käytännön toimenpiteitä, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä, alasta riippumatta.

Viime vuonna hallitusohjelman yhteydessä päätetyistä alkuperäisistä yrittäjyyspaketin toimenpiteistä valtaosa on jo käytössä. Esimerkiksi yritysten julkiseen kasvurahoitukseen on koottu yhteensä 600 miljoonan euron lisärahoitus aiemman rahoitustason päälle. Myös eurooppalaisten rahoitusjärjestelmien käyttöä on tehostettu.

Normien purun saralla iso askel otettiin, kun kauppojen aukiolo vapautui vuoden alusta lähtien. Se on saanut myönteisen vastaanoton niin kauppiaiden, asiakkaiden kuin pääosin työntekijöidenkin keskuudessa.

Paljon muutakin tällä saralla on saatu aikaan. Yhteensä lähes 30 erilaista normia, jotka liittyvät läheisesti matkailutoimialoihin, on purettu tai sujuvoitettu. Uudet ohjeet helpottavat muun muassa pienimuotoista elintarvikkeiden valmistusta ja myyntiä. Esimerkiksi tilapuodin perustaminen on nyt vaivattomampaa.  Tämän syksyn aikana etenevät liikennekaari ja alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus ovat nekin matkailun näkökulmasta erittäin tärkeitä norminpurkutoimia.

Me TEM:ssä kuuntelemme jatkuvasti herkällä korvalla yrittäjien huolia. Keväällä päivitimme yrittäjyyspakettia liudalla uusia toimenpiteitä, jotka tietoisesti kohdistettiin kasvun kannalta tärkeisiin mikro- ja pieniin yrityksiin.

Näistä tuoreimmista tapauksista mainittakoon esimerkiksi lokakuun alussa käyttöön otetun innovaatioseteli. Sen avulla eri alojen pk-yritykset voivat hankkia tarpeisiinsa sopivaa ulkopuolista osaamista ja sparrausta yhteistyössä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. 

Vuoden loppuun mennessä saamme lisäksi selvitystyön tulokset siitä, kuinka parhaiten madallamme ensimmäisen työntekijän palkkaamiskynnystä sekä kannustamme itsensä työllistämiseen tekemällä tarvittavat muutokset työttömyysturvaan.

Myös budjettiriihen tärkeät verouudistukset, kuten yrittäjävähennys, vahvistavat yritysten mahdollisuuksia kerryttää omaa pääomaa uusia investointeja varten.

Matkailulle ajankohtainen asia on yritysten sukupolvenvaihdokset, joita edistetään verotusta keventämällä. Lisäksi pienyritysten maksuvalmiutta lisätään siirtymällä maksuperusteiseen tilitykseen arvonlisäverotuksessa.  Naisvaltaisena alana matkailu hyötyy myös vanhemmuuden kustannuksia tasaavasta 2500 euron kertakorvauksesta.

Putkessa on siis iso joukko hyviä ja tärkeitä uudistuksia Yrittäjyyspaketin ”kansia” pidetään jatkuvasti auki, jotta toimenpiteitä voidaan kehittää ja päivittää yhdessä alan toimijoiden kanssa. Ei siis kannata turhaan kursailla, vaan ottaa meihin rohkeasti yhteyttä!

Vuosi 2017 on monellakin tapaa merkittävä vuosi matkailualalle.

Vuoden alusta voimaan astuu kauan odotettu elokuva- ja TV-alan tuotantokannustin. Kuten hyvin tiedätte, elokuvilla ja TV-ohjelmilla on merkittävä vaikutus maabrändiin ja matkailijavirtoihin. Tämä määräaikainen kokeiluhanke on osattava hyödyntää mahdollisimman hyvin, jotta sille saataisiin myös jatkoa.

Satavuotiaan Suomen kunniaksi Suomussalmen Hossaan perustetaan uusi kansallispuisto, joka sekin lisää etenkin nyt suosiossa olevan luontomatkailun vetovoimaisuutta. Myös muut juhlavuoden tapahtumat tulevat toivottavasti näkymään ulkomaisten matkailijoiden määrissä.

Myös seuraava isompi etappi hallituspolitiikan valmistelussa osuu hallituksen puolivälitarkasteluun ensi keväälle. Valmistelussa on erityisesti matkailun kasvua tukeva kokonaisuus, johon oman vahvan panoksensa antaa nimittämäni Matkailun yhteistyöryhmä (tästä kuulette myöhemmin tänään lisää). Orastavan kasvun vauhdittamisessa matkailualalla on aivan keskeinen merkitys. Siksi alaa on kaikki syyt kuunnella mietittäessä tarvittavia askeleita työllisyystavoitteen tai talouden kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Hyvillä ideoilla ei tarvitse aina olla edes hintalappua. Myös olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää paremmin suuntaamalla ne viisaasti Suomen maakuvan ja matkailun edistämiseksi.

Matkailun kasvumahdollisuudet ovat valtavat. Päätän puheeni Augustinuksen sanoihin ”Maailma on kuin kirja. Ne jotka eivät matkusta, lukevat vain ensimmäisen sivun”. Hyvää matkailukautta. Kiitos.

Sivun alkuun