Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Hallitus asetti palkkaturva-asiain neuvottelukunnan

17.3.2016 14.11
Uutinen

Palkkaturva-asiain neuvottelukunta neuvoo ja ohjaa palkkaturva-asioissa. Hallitus asetti 17.3.2016 neuvottelukunnan ajaksi 1.4.2016–31.3.2019.

Palkkaturva-asiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata palkkaturvajärjestelmän toimintaa ja tehdä aloitteita ja esityksiä palkkaturvaa koskevissa asioissa. Lisäksi se antaa lausuntoja palkkaturva-asioiden hoidon kannalta periaatteellisesti tärkeistä kysymyksistä.

Palkkaturva takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä.

Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:

hallitusneuvos Tarja Kröger

työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:

vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner

työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

asiantuntija Simopekka Koivu

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
asiantuntija Miia Kannisto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

johtaja Tapio Kari
Rakennusteollisuus RT ry

lakimies Anu-Tuija Lehto

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Inka Douglas

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

lakimies Jaana Meklin

Akava ry

Lisätiedot:

vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, TEM, puh. 029 504 9001

Sivun alkuun