Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ihmiskeskeiset palvelut, vaikuttavuus ja AuroraAI-verkko

12.5.2021 11.24
Kolumni

AuroraAl-ohjelman yhtenä tavoitteena on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisiä palveluiden löytämisessä oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa.

Personoidut ja oikea-aikaiset palvelut ovat myös vaikuttavia: jokainen saa kulloiseenkin tilanteeseen tarvitsemansa tuen ja avun. Emmehän käytä tai tuota palveluja palveluiden takia, vaan siksi, että palvelu tuottaisi sen positiivisen vaikutuksen, jota tavoittelemme. Meillä on laadukkaita palveluja, mutta tiedämme liian vähän siitä, vastaavatko ne ihmisten tarpeisiin ja saavatko ne aikaan halutun muutoksen ihmisen elämässä. Palvelujärjestelmämme on myös pirstaleinen, ja tarvitsemme lisää keinoja yhteistyöhön, sillä monesti positiivisen muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan useamman palvelun muodostama kokonaisuus. 

Lähdimme kokeilemaan yhdessä Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kanssa yläkouluikäisten nuorten hyvinvointia tukevan palveluekosysteemin rakentamista ja palveluiden kytkemistä kehitettävään AuroraAI-verkkoon.

Sovelsimme työskentelyssä yhteiskehittämiseen pohjautuvaa Vaikuttavuuskehittämö-konseptia. Lähtökohtana oli yhteinen tavoite: yläkouluikäisten hyvinvointi Mikkelissä. Kahdessa työpajassa Mikkelin nuorisovaltuuston jäsenet kertoivat, millaiset asiat mikkeliläisiä yläkoululaisia huolettavat, mitkä asiat ovat hyvin ja millaisia tarpeita nuorilla on. Tarpeista esiin nousi esimerkiksi apu univaikeuksiin. Huolia ja hyvinvointia tuottavia asioita luokiteltiin Diakin kehittämän 3X10D-elämäntilannemittarin mukaisiin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Tämän jälkeen Mikkelin seudulla palveluja tuottavat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat pohtivat omassa työpajassaan, millä palveluilla saadaan aikaan hyvinvointia lisääviä muutoksia. 

Tulokseksi saimme ekosysteemikuvan, johon on koottu nuorten tarpeet hyvinvoinnin osa-alueittain ja kuhunkin tarpeeseen vastaavia palveluja. Yksittäinen palvelu tai toimija saa harvoin yksin aikaan tarvittavia muutoksia, ja ekosysteemikuva auttaakin tunnistamaan yhteistyömahdollisuudet, joita AuroraAI-ohjelmassa kehitettävä verkko voi tarjota.

Palvelun kuvaaminen siitä lähtökohdasta, mihin tarpeeseen se vastaa ja minkä muutoksen se saa ihmisessä aikaan, vaatii totutusta poikkeavaa ajattelutapaa. Tämä tulisi kuitenkin olla lähtökohtana kaikkien palvelujen kuvaamisessa, jotta ihmiskeskeisyys ja vaikuttavuus toteutuisivat. Mitä nuoren elämässä tulisi muuttua esimerkiksi vertaistukiryhmään osallistumisen seurauksena? 

Merkittävä ratkaistava asia on, miten saadaan tietoa siitä, onko palveluilla ollut tavoiteltu positiivinen vaikutus nuoren elämään. Palveluiden vaikutuksista tarvitaan paljon tietoa ennen kuin tekoäly oppii kohdentamaan oikeita palveluja oikea-aikaisesti.

Mikkelissä on nyt pohjaa tarve- ja tavoitelähtöiselle palveluekosysteemille, ja teemme parhaamme kiinnittääksemme palvelut osaksi AuroraAI-verkkoa. Uuden teknologian rakentaminen vaatii paljon työtä, asioiden yhteensovittamista ja kokeilevaa kehittämistä. Parhaimmillaan prosessi on jatkuvaa vuoropuhelua nuorten, palveluntuottajien ja verkon kehittäjien välillä. Skaalautuvat uudet toimintamallit ja teknologiaratkaisut rakentuvat yhteistyöllä. Mihin kaikkeen kehitettävä AuroraAI-verkko auttaa, se selviää pala palalta. 

Elina Ovaskainen, asiantuntija, ekosysteemit, Motiva Oy
Anna Tonteri, johtava asiantuntija, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM

Kolumni
Sivun alkuun