Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kasvuhakuisten pk-yritysten suhdannekuva muita yrityksiä positiivisempi

Työ- ja elinkeinoministeriö
10.2.2015 9.00
Tiedote

Kasvuhakuisien yritysten suhdannekehitys poikkeaa täysin pk-yritysten yleisestä heikosta suhdannekehityksestä ja -odotuksista. Yli puolet kasvuhakuisista yrityksistä raportoi suhdanteiden kohentuneen edellisen vuoden aikana ja lähes 60 prosenttia odottaa niiden kohentuvan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta voimakkaasti kasvavia pk-yrityksiä käsittelevässä erillisraportista, joka julkaistiin 10.2.2015 valtakunnallisen pk-yritysbarometrin julkistamistilaisuudessa Helsingissä. TEM:n raportissa kuvataan voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten profiilia, suhdannenäkymiä, kansainvälistymistä, rahoitustilannetta ja digitalisoitumista.

Kasvuhakuiset pk-yritykset ovat yleensä muita pk-yrityksiä nuorempia, kansainvälisiä markkinoita hakevia ja toimivat tyypillisesti teollisuudessa tai osaamisintensiivisillä KIBS-palvelualoilla (Knowledge Intensive Business Services). Ne myös käyttävät muita yrityksiä yleisemmin digitaalisia työkaluja. Kasvuhakuisia yrityksiä on Suomessa suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla.

Barometrin valossa kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Vientitoimintaa harjoitti 12 prosenttia pk-yrityksistä, kun kasvuhakuisista yritysten kohdalla osuus oli 30 prosenttia. Toimialasta riippumatta kasvuhakuiset yritykset käyttävät vähintään 2-3 kertaa yleisemmin julkisia kansainvälistymispalveluja kuin muut pk-yritykset. Ne ovat myös muita kansainvälistyneitä pk-yrityksiä aktiivisempia kaikilla markkina-alueilla paitsi EU-maissa. Intian, Keski- ja Etelä Amerikan ja muun maailman markkinoilla kasvuhakuiset teollisuusyritykset operoivat kaksi kertaa yleisemmin kuin teollisuuden muut pk-yritykset.

Viidennes pk-yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten kohdalla tämä luku on 53 prosenttia. Rahoituksen saatavuus tai sen ehdot olivat vaikeuttaneen vähintäänkin jonkin hankkeen toteutumista 30 prosentissa kasvuyrityksistä, kun kaikista pk-yrityksistä vain noin viidennes ilmoitti vastaavasta ongelmasta.

Rahoitusta pk-yritykset hakivat yleisimmin käyttöpääomaksi riippumatta siitä, onko yritys kasvuhakuinen vai ei. Kasvuhakuiset yritykset käyttävät rahoitusta muita yrityksiä yleisemmin kehittämishankkeisiin sekä kansainvälistymiseen.

Kasvuhakuiset pk-yritykset ovat oivaltaneet digitaalisten työkalujen potentiaalin liiketoiminnan kannalta ja käyttävät niitä selvästi yleisemmin kuin muut yritykset. Yritysten aikomukset laajentaa digitaalisten työkalujen käyttöä seuraavan vuoden aikana olivat varsin maltillisia. Kasvuhakuiset yritykset aikovat edelleen panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.

Seuraavan vuoden aikana kasvuhakuiset yritykset aikovat panostaa erityisesti myyntiä lisääviin työkaluihin eli verkkokauppaan sekä digitaalisten kanavien käyttöön myynnissä ja markkinoinnissa. Muut yritykset panostavat ensisijaisesti sosiaaliseen mediaan ja verkkokauppaan. 

Kevään 2015 Pk-yritysbarometri perustuu 4 400 yrityksen vastauksiin. Barometria on tänä vuonna uudistettu niin, että se tunnistaa aikaisempaa paremmin yritysten kasvuhakuisuuden, kansainvälistymisen sekä digitaalisen liiketoiminnan.

TEM:n erillisraportti kasvuhakuisten pk-yritysten suhdannekuvasta 2015 on verkossa osoitteessa:

http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Lisätiedot:

ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 029 506 0150

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)

 
Sivun alkuun