Hyppää sisältöön

Kolmikantaiset työryhmät kootaan nyt – työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä aloitti työnsä

arbets- och näringsministerietfinansministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Julkaisuajankohta 26.7.2019 11.28
Tiedote

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 26.7.2019 työministeri Timo Harakan johdolla. Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta.

Kokouksessa päätettiin seitsemästä työryhmästä, jotka valmistelevat toimenpide-ehdotukset hallitusohjelmassa olevien linjausten toteuttamiseksi. Työllisyysasteen nostamiseen liittyviä työelämän sääntelyhankkeita valmistellaan työlainsäädäntö-työryhmän alaisessa sääntelyryhmässä.

Työryhmät voivat esittää ensimmäisiä toimenpiteitään syksyn budjettiriihen.

Työryhmien on työssään huomioitava myös pitkän aikavälin muutostarpeet. Näitä ovat työelämän murroksesta ja väestörakenteesta johtuva tarve työn tuottavuuden lisäämiseen, osaamis- ja koulutustarpeet sekä moninaistuvat työnteon muodot.

Työryhmät ovat seuraavat:

  1. Työvoimapolitiikan palvelurakenne
  2. Palkkatuki ja etuudet, ml. työttömyysturva
  3. Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen
  4. Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto
  5. Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen
  6. Työlainsäädäntö
  7. Paikallinen sopiminen

Ministerityöryhmän päätöksellä TEM pyytää keskeisiä ministeriöitä ja sidosryhmiä esittämään työryhmiin edustajansa niin, että valmistelutyö voi käynnistyä mahdollisimman pikaisesti. Valmistelu on kolmikantaista: työmarkkinajärjestöt ja Suomen Yrittäjät ry ovat edustettuina kaikissa työryhmissä.

Ministerityöryhmä toivoo työllisyyden edistämiseen liittyviä ehdotuksia myös muilta sidosryhmiltä erikseen tarkennettavalla tavalla.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, TEM, puh. 050 396 3574
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, puh. 0295 048 073

 
Sivun alkuun