Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Korjaustiedote: Työllisyysmäärärahat jaettiin ELY-keskuksille - Painopisteenä pitkittyvän työttömyyden torjuminen

Työ- ja elinkeinoministeriö 29.1.2015 16.34
Tiedote
Korvaa aiemman, klo 13.20 lähetetyn, tiedotteen
 

Hallitus päätti 29.1.2015 alkaneen vuoden julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen alueellisesta jaosta. Määrärahojen jaossa painottui erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen.

Työvoimakoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittiseen avustuksiin käytettävät 563,9 miljoonan määrärahat jaettiin ELY- keskuksille seuraavasti:

Uusimaa 116,3 miljoonaa euroa

Varsinais-Suomi 44,0

Satakunta 20,3

Häme 38,4

Pirkanmaa 47,7

Kaakkois-Suomi 33, 8

Etelä-Savo 16,3

Pohjois-Savo 23,8

Pohjois-Karjala 24,0

Keski-Suomi 34,0

Etelä-Pohjanmaa 12,9

Pohjanmaa 17,3

Pohjois-Pohjanmaa 40,9

Kainuu 9,9 ja

Lappi 22,9 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön kohdennettavaksi jätettiin 61,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa tulee myöhemmin ELY- keskusten käyttöön.

Alueille jaettiin pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon yhteensä 208,9 miljoonaa euroa. Näistä 142,4 miljoonaa euroa kohdennettiin vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrän perusteella. 48,6 miljoonaa jaettiin pitkittyvään työttömyyteen joutuneiden arvioidun määrän mukaan.

Lisäksi alueille jaettiin 17,9 miljoonaa euroa työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.

Ihalainen: Yhteistyötä pitkittyvän työttömyyden torjumiseksi

Vuoden 2015 alusta kuntien vastuu vähintään 300 päivää työttömänä olleiden työllistämiseksi kasvaa. Muutoksella kannustetaan kuntia kehittämään työvoimapoliittisia palveluja pitkäaikaistyöttömille. Vuoden alusta voimaan astui myös palkkatuen uudistus, joka selkiyttää tuen myöntämisperusteita ja keventää hallintoa. Koko maassa TE-toimistot, Kela ja kunnat tuodaan lakisääteisesti yhteen pitkittyvästä työttömyydestä kärsiviä palvelemaan.

- Nyt jaettu alueellinen rahoitus täydentää tuoreita työvoimapoliittisia uudistuksia. Suurin huolenaiheemme on työttömyyden pitkittyminen. Vaikea työllisyystilanne edellyttää määrätietoisia toimia ja kaikkien toimijoiden saumatonta yhteistyötä, työministeri Lauri Ihalainen muistuttaa.

-Määrärahat on kohdennettu erityisesti pitkittyvän työttömyyden hoitoon, nuorisotakuuta unohtamatta. Merkittävä osa rahoituksesta on korvamerkitty kuntien johtamille kuntien, Kelan ja TE-toimistojen muodostamille  monialaista yhteispalvelua tarjoaville verkoistoille. Näin valtion panos turvaa työvoimapalveluiden saannin etenkin vaikeimmin työllistyville, Ihalainen korostaa. 
 

Lisätiedot:

ylijohtaja Tuija Oivo, TEM, p. 029 50 49040

työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, TEM, p. 029 50 48942

hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, p. 029 50 49011(pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen)

Sivun alkuun