Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministeri Rehnin puhe Olympiakomitean Rion Finland House -lanseeraustilaisuudessa

Työ- ja elinkeinoministeriö
23.3.2016 14.20
Puhe

Ensimmäisistä nykyaikaisista olympialaisista vuonna 1896 Rion olympialaisiin 120 vuotta myöhemmin on ajallisesti ja aatehistoriallisesti pitkä matka. Mutta traagiset tapahtumat Brysselissä kertovat olympia-aatteen ajatuksellisen perustan olevan edelleen ajankohtainen.

Tarvitsemme keinoja, tarvitsemme mahdollisuuksia ja tarvitsemme tahtoa kulttuureiden, uskontojen, kansojen, ja poliittisten mielipiteiden väliseen rauhanomaiseen dialogiin. Tähän olympialaiset ja niiden taustalla oleva ajatus urheilusta ystävyyden ja sopuisan maailman rakentajana tarjoaa historiallisen mahdollisuuden. Eiliset tapahtumat korostavat muinaisen Kreikan Olympialaisten olympiarauhan kaunista ideaa. Toivomme kaikki, että siihen tartutaan lujasti kiinni. 

Mutta olympia-aate on myös elänyt ja muuttunut ajan mukana. De Courbertin ajatus olympialaisista juhlavana ja ylevänä nuorten miesten kilpailuna jossa palkintona ovat naisten suosionosoitukset jäi patriarkkaallisen kulttuurin merkilliseksi reliikiksi viimeistään vuonna 2012, kun Saudi-Arabia lähetti Lontoon olympialaisiin naisjoukkueen.

Ajan mukana elämisestä kertoo myös kestävän kehityksen  taloudellisen, ekologisen ja taloudellisen tekijän huomioiminen. Se onkin tarpeen, jotta olympialaisten tulevaisuus saadaan turvattua. Kisajärjestelyt vaativat investointeja joihin yhä harvemmalla maalla on varaa. Investoinnit aiheuttavat  vastustusta syödessään resursseja joita katsotaan tarvittavan yhteiskunnan muiden sektoreiden vahvistamiseen. Ympäristövaikutuksiinkin on havahduttu.

Kansainvälisen Olympiakomitean joulukuussa 2014 hyväksymä ”Olympic 2020” -agendan osana lanseerattu kestävän kehityksen agenda ohjaa kisajärjestäjiä huomioimaan kestävän kehityksen vaateet. Vaikka Riossa kohdataankin edellä esittämäni kestävän kehityksen haasteet, tuntuu luonnolliselta, että se on kestävän kehityksen agendan ensimmäinen mahdollinen soveltamiskohde. Sovittiinhan Riossa vuonna 1992 toimenpiteistä elinympäristömme suojelemiseksi ja jonka eräänä lopputulemana Pariisin joulukuista ilmastosopimusta voidaan pitää. 

On myös luonnollista, että Suomen Olympiakomitea on ollut aktiivinen tekijä agendan valmistelussa. Aktiivisuus heijastaa valmiuksia, joita Suomessa on mm. kestävän kehityksen teknologian suhteen. Puhtaat teknologiat ovat maamme vahvuuksia, jotka nojaavat kulttuurillisiin tekijöihin ja vahvaan alan traditioon. Energiatehokkuuteen on ajanut kylmät olosuhteet, materiaalitehokkuuteen helposti hyödynnettävien luonnonvarojen niukkuus.

Koulutustasomme  on  hyvällä tasolla ja tutkimusinvestoinnit ovat – leikkauksista huolimatta – edelleen korkeat OECD-mittapuulla mitattuna.

Työ on saanut myös tunnustusta, kun Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen on vallittu kansainväisen Olympiakomitean ”Sustainability and Legacy” -komission ja Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisten koordinaatiokomiteaan.

Hyvät kuulijat,

Hallituksen tavoitteena on parantaa Suomen yritysten asemaa erityisen yrittäjyyspaketin avulla. Sen keskeisiä tavoitteita ovat  yritysten rahoitusaseman parantaminen, lakisääteisten ja rakenteellisten kilpailun esteiden purku, alueellisten voimavarojen hyödyntäminen ja Team Finland -verkoston vahvistaminen. Tuloksia on jo nähtävillä. Team Finlandin yhden luukun palvelumalli on otettu käyttöön ja sitä laajennetaan koskemaan myös ulkomaiden palveluita. Lisähenkilöstöä palkataan kasvaviin vientimaihin ja invest in -toimintaa terävöitetään. Tavoite on tukea erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten kansainvälistymistä.

Tätä työtä tukee ministeriöni ja Suomen Olympiakomitean yhteistyösopimus, jonka eräänä elementtinä on hyödyntää Suomen Olympiakomitean yhteyksiä kansainväliseen olympialiikkeeseen ja kisajärjestäjiin. Rion Finland House on yhteistyön konkreettinen ilmentymä. Suomalaisilla yrityksillä on paljon tarjottavana kisajärjestäjille, ja toiveena on avata tätäkin kautta mahdollisuuksia yritysten viennille. Ministeriöistä mukana on TEM:n lisäksi myös opetus- ja kulttuuriministeriö, joka painottaa koulutusviennin mahdollisuuksia.

Samalla hanke on myös osa yhteistyön harjoittelua, jossa yhä uudet toimijat ovat mukana Team Finlandin verkostossa etsimässä kohteita, joissa ympäristön tarve ja suomalainen osaaminen lyövät kättä toisilleen.

Tähän Rion Finlandia-talo antaa loistavat puitteet, ja mukaan vielä mahtuu. Toivotan hankkeelle runsaasti käyttöä niin mitalijuhlien kuin suomalaisten yritysten käytössä.

Sivun alkuun