Hyppää sisältöön

Ministerit valmistelevat YK:n energiahuippukokousta teemaryhmissä juhannusviikolla – Lintilä teknologia ja innovaatiot -teeman äärellä 22.6.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2021 15.56
Tiedote
Kuvassa ministeri Mika Lintilä

YK järjestää yleiskokouksensa yhteydessä syyskuussa korkean tason energiadialogin New Yorkissa. Energia on ensimmäistä kertaa vuoden 1981 jälkeen esillä YK:ssa tällä tasolla. Kokouksen tavoitteena on kirittää jäsenmaita Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen energiaa koskevan tavoitteen saavuttamisessa marraskuussa Glasgow´ssa pidettävän COP26-ilmastokokouksen alla.

Syyskuun kokousta valmistellaan viidessä temaattisessa ministerifoorumissa, jotka pidetään 21.-25.6. virtuaalisina. Suomi osallistuu 22.6. teeman ”Innovaatio, teknologia ja data” foorumiin. Suomi on yksi sen puheenjohtajista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä edustaa Suomea puheenjohtajan roolissa ja kansainvälisen keskustelun kirittäjänä (Global Champions). 

– YK:n energiadialogi on ainutlaatuinen foorumi, joka vauhdittaa maailman ilmastotoimia. Suomessa, kuten kaikkialla muuallakin, elpyminen on mahdollisuus sijoittaa puhtaisiin energiaratkaisuihin ja digitalouteen. Toivon, että päättäväisellä esimerkillämme innostamme muuta maailmaa kunnianhimoisiin ja nopeisiin muutoksiin energiasektorilla, jossa päästövähenemät voivat ovat painoarvoltaan merkittäviä, toteaa ministeri Lintilä.

Muut neljä foorumia keskittyvät energian saatavuuteen (21.6.), energiasiirtymään (23.6.), Kestävän kehityksen tavoitteiden mahdollistamiseen osallistavien, oikeudenmukaisten energiansiirtymien avulla (24.6.) ja rahoitus- ja investointikysymyksiin (25.6.). Jokaisesta foorumista julkaistaan raportti, joka sisältää suosituksia konkreettisiksi toimiksi ja keskusteltavaksi YK:n syyskuun energiakokouksessa. YK käyttää näitä teemakohtaisia raportteja luomaan tiekartan energiasektorin siirtymän aikaansaamiseksi. 

Foorumit ovat osallistavia, ja ne tuovat yhteen jäsenvaltioiden ministereitä ja johtavia asiantuntijoita sekä eri sidosryhmien kuten yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja nuorten edustajia jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan mahdollisuuksista nopeuttaa kestävän kehityksen SDG7:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamista 2020-luvulla. SDG7 -tavoite pyrkii varmistamaan edullisen, luotettavan, kestävän ja uudenaikaisen energiansaannin kaikille.

Suomi kirittää yhtenä puheenjohtajana Innovaatiot ja teknologia -teemafoorumia

Innovaatio, teknologia ja data -teema keskittyy poikkileikkaavasti energian saatavuuden ja energiasiirtymien edistämiseen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden mahdollistamiseen tietoon, teknologiaan, innovaatioihin ja tutkimukseen liittyvien kehitystyön ja sovellusten avulla. 

– Olen iloinen siitä, että innovaatio, teknologia ja data ovat yksi vuoropuhelun viidestä teemasta. Tarvitsemme puhtaita ja paikallisia innovatiivisia teknologiaratkaisuja, jotta puhtaaseen energiaan päästään tasavertaisesti ympäri maailmaa. Nämä ratkaisut voivat tukea myös muita kestävän kehityksen tavoitteita ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa Lintilä.

– Pitkäjänteinen päätöksenteko ja vakaa sääntely-ympäristö ovat myös tärkeitä kaikille sidosryhmille edistettäessä siirtymää kohti ilmastoneutraaliutta. Energiasektorilla poliittiset päätökset voivat ulottua vuosikymmenien päähän ja investointipäätöksiä tehdään pitkällä tähtäimellä, Lintilä muistuttaa.

Teemafoorumin kaksituntinen ministeriosuus käynnistyy tiistaina 22.6. klo 16-18. Sen avauspuheenvuorot esittävät ministeri Lintilän lisäksi Mauritiuksen ja Marokon edustajat. 

Teemafoorumiin osallistuu Lintilän ja TEM:n ja UM:n virkamiesten lisäksi myös useita suomalaisia puhujia. Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttävät Business Finland, TEM, Outokumpu, VTT ja Fingrid. Energiamurroksen johtajien osiossa puhuu Nokian vastuullisuusjohtaja Karoliina Loikkanen.  

Foorumin valmistelutyö on tehty keväällä teknisissä asiantuntijatyöryhmissä. Suomesta Innovaatio, teknologia -teeman valmistelutyöhön osallistui Teknologian tutkimuskeskus VTT. 

Foorumin sivutapahtumissa (klo 15-16 ja 17.30-02.00 Suomen aikaa) jaetaan innovaatioita, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia kentältä. Lisäksi vuoropuheluun sisältyy myös mahdollisuus toimijoiden uusien vapaaehtoisten energiasitoumusten käynnistämiseen (Energy Compacts).

Suomi hyväksyttiin toukokuussa 2021 yhdeksi YK:n syyskuun energiakokouksen valmistelua edistäväksi Global Champions -valtioksi. Champions-valtioiden päätehtävänä on johtaa kansainvälistä vaikuttamistyötä oman teemansa osalta, sekä toimia yhdessä teemansa muiden kirittäjämaiden kanssa ministerikokouksen isäntänä. 

– Suomi haki Innovaatiot- ja teknologiat -teeman isännöinti-roolia Euroopan komission pyynnöstä, koska olemme tunnettu puhtaan energiasiirtymän ja vähähiilisyyden edelläkävijänä. Samoin Suomella on paljon annettavaa keskusteluun innovaatioiden ja puhtaiden teknologioiden edistäjänä, perusteli ministeri Lintilä keväällä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 050 516 2868
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-KV-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171 
erityisasiantuntija Katja Tuokko, TEM, puh. 029 504 7660 
kehityspolitiikan neuvonantaja Anu Hassinen, UM, puh. 050 442 0536

 
Sivun alkuun