Hyppää sisältöön

Miten kaivoslakia tulisi muuttaa? Kerro näkemyksesi verkkokyselyssä ja keskustelutilaisuudessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2020 14.23
Tiedote

Kansalaisilla ja järjestöillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa kaivoslain uudistamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut lainvalmistelusta kyselyn ja järjestää keskustelutilaisuuden verkossa.

Kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Verkkokysely kartoittaa näkemyksiä lakiuudistuksen keskeisiin aiheisiin

Verkkokyselyyn voi vastata 27.4.–18.5.2020 sivustolla otakantaa.fi. Kyselyssä pyydetään näkemyksiä muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten parantaisitte kaivosalueen maanomistajien asemaa?
  • Miten määrittelisitte kaivoksen vaikutusalueen (esimerkiksi maantieteellisesti), jotta esimerkiksi toiminnanharjoittaja voisi jo ennen vaikutusten aiheutumista tunnistaa kaivoksen vaikutusalueen?
  • Millä tavalla parantaisitte kaivosluvan ja ympäristöluvan yhteensovittamista?
  • Millä tavalla parantaisitte kaivoslain mukaisia lupaprosesseja ja käytänteitä?
  • Mitä seikkoja valmistelussa tulisi huomioida, jotta toimialan toimintaedellytykset turvataan?

Keskustelutilaisuudessa pienryhmät käsittelevät lakihanketta

Lakihankkeen ensimmäinen kommentointi- ja keskustelutilaisuus järjestetään 27.5.2020 klo 10–12 verkossa. Keskusteluun mahtuu mukaan 60 ensimmäistä ilmoittautunutta, mutta mikäli ilmoittautuneita on enemmän, voidaan sama tilaisuus järjestää kahteen kertaan. Tavoitteena on, että kaikki osallistujat pääsevät tasapuolisesti keskustelemaan uudistuksesta.

Keskustelutilaisuudessa käydään läpi otakantaa.fi-kyselyn tulokset ja kuullaan muutamia kansalaispuheenvuoroja. Sen jälkeen tilaisuuden osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustellaan kyselyn tulosten sekä kansalaispuheenvuoroissa nostettujen kysymysten pohjalta aiheesta. Jokaisessa pienryhmässä on oma vetäjä, joka edustaa kaivoslakityöryhmää.

Näkemykset summataan yhteen loppukeskustelussa. Tilaisuudesta nauhoitetaan pienryhmäkeskusteluja lukuun ottamatta kooste, johon voi tutustua ministeriön verkkosivuilla.

Toinen keskustelutilaisuus elokuussa

Elokuussa järjestään lakiuudistuksen toinen keskustelutilaisuus. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa siitä erikseen viestintäkanavissaan.

Verkkokysely ja keskustelutilaisuudet ovat osa lakihankkeen kuulemista. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle syksyllä 2020. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnos viimeistellään ja annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle joulukuussa 2020.

Lisätiedot:

kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 029 506 4216
johtava asiantuntija Niklas Vartiainen, TEM, puh. 029 504 7317

 
Sivun alkuun