Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Hur ska gruvlagen ändras? Berätta din åsikt via en webbenkät och ett diskussionsmöte

Arbets- och näringsministeriet
27.4.2020 14.23
Pressmeddelande

Medborgare och organisationer har nu möjlighet att påverka reformeringen av gruvlagen. Arbets- och näringsministeriet har öppnat en enkät om lagberedningen och kommer också att ordna ett diskussionsmöte på webben.

Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna i anslutning till gruvor. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan.

Webbenkäten kartlägger synpunkter på centrala teman i lagreformen

Webbenkäten kan besvaras 27.4 –18.5 .2020 på webbplatsen dinasikt.fi. I enkäten begärs synpunkter på bland annat följande frågor:

  • Hur skulle ni förbättra markägarnas ställning i gruvområdet?
  • Hur skulle ni definiera gruvans verkningsområde (t.ex. geografiskt) för att exempelvis aktören redan innan konsekvenserna uppstår ska kunna identifiera gruvans verkningsområde?
  • På vilket sätt skulle ni förbättra samordningen av gruvtillstånd och miljötillstånd?
  • Hur skulle ni förbättra tillståndsprocesserna och praxis enligt gruvlagen?
  • Vilka omständigheter bör beaktas vid beredningen för att branschens verksamhetsförutsättningar ska kunna tryggas?

Vid diskussionsmötet behandlas lagprojektet i smågrupper

Det första diskussionsmötet ordnas den 27 maj 2020 kl. 10–12 på webben. De 60 först anmälda ryms med i diskussionen. Om det finns fler anmälda, kan det ordnas ett extra möte med samma innehåll. Målet är att alla deltagare ska kunna diskutera reformen på ett jämlikt sätt.

Vid diskussionsmötet går man igenom resultaten av dinasikt.fi-enkäten och hör några medborgarinlägg. Därefter delas deltagarna in i smågrupper där de diskuterar ämnet utifrån resultaten av enkäten och de frågor som tagits upp i medborgarinläggen. Varje smågrupp har en egen ledare som representerar gruvlagsarbetsgruppen.

Åsikterna summeras i den avslutande diskussionen. Vid mötet kommer man att banda en sammanställning av diskussionen, med undantag för smågruppsdiskussionerna. Sammanställningen kommer att finnas på ministeriets webbplats.

Nytt diskussionsmöte i augusti

I augusti ordnas ett andra diskussionsmöte om lagreformen. Arbets- och näringsministeriet informerar mer om detta via sina kommunikationskanaler.

Webbenkäten och diskussionsmötena är en del av hörandet i anslutning till lagprojektet. Ett utkast till regeringsproposition sänds på remiss hösten 2020. Efter remissbehandlingen färdigställs utkastet till proposition och överlämnas som en regeringsproposition till riksdagen i december 2020.

Mer information:

Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 216
Niklas Vartiainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 317

 
Sivun alkuun