Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Neljännes pk-yrityksistä arvioi luottopolitiikan kiristyneen viime aikoina

Työ- ja elinkeinoministeriö 16.3.2015 11.00
Tiedote

Pk-yritysten mielestä rahoittajien luottopolitiikka näyttää kiristyneen Suomessa. Noin neljännes pk-yrityksistä arvioi luottopolitiikan kiristyneen viimeisen vuoden aikana melko paljon tai erittäin paljon. Kansainväliset, kasvuhakuiset ja digitaalisesti suuntautuneet yritykset kokivat yritykseen liittyvän luottopolitiikan kiristyneen selvästi muita pk-yrityksiä useammin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Pk-yrityksten rahoitus -katsauksesta, jonka tiedot pohjautuvat kevään 2015 Pk-yritysbarometrin aineistoon. Katsaus kartoittaa yritysrahoituksen lähteitä, käyttötarkoitusta ja saatavuutta sekä yritysten kokemia luottopolitiikan viimeaikaisia muutoksia.

Viime vuonna rahoitusta tarvinneista pk-yrityksistä noin kaksi kolmannesta haki pankkirahoitusta. Viidennes yrityksistä haki rahoitusta rahoitusyhtiöistä. Julkista rahoitusta pk-yritykset hakivat yleisimmin Finnverasta (14 %) ja selvästi harvemmin ELY-keskuksista tai Tekesistä (noin 5 %). Yksityisiltä pääomasijoittajilta rahoitusta haki viisi prosenttia yrityksistä. 

Taloutemme kärkeä edustavat voimakkaasti kasvuhakuiset, kansainväliset ja digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset hakivat julkista rahoitusta Tekesistä noin kolme kertaa yleisemmin kuin pk-yritykset yleensä. Finnverasta ja ELY-keskuksista nämä yritykset hakivat rahoitusta noin kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk-yritykset.

Yritystoimintaan liittyvä rahoitustarve on selkeästi suurin voimakkaasti kasvuhakuisilla pk-yrityksillä. Viimeisen vuoden aikana niistä lähes puolet oli hankkinut ulkopuolista rahoitusta ja yli puolet aikoo hakea rahoitusta seuraavan vuoden aikana.

Pk-yritykset ennakoivat rahoitustarpeensa vähenevän edellisvuodesta. Kaikilla toimialoilla yritykset aikoivat ottaa ulkopuolista rahoitusta vähemmän seuraavan vuoden aikana, kuin mitä olivat ottaneet edellisen vuoden aikana. Tyypillisesti kasvuhakuiset, kansainväliset ja digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset aikoivat hakea julkista rahoitusta kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk-yritykset.

Kaikista pk-yrityksistä noin 40 prosenttia oli hakenut rahoitusta käyttöpääomaksi. Kasvuhakuisten, kansainvälisten ja digitaalisesti suuntautuneiden yritysten rahoitus painottuu erityisesti kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymiseen, joita rahoitettiin 2-3 kertaa yleisemmin kuin pk-yrityksissä keskimäärin.

Toimialoittain luottopolitiikan kiristyminen koettiin yleisimmin teollisuudessa, jossa kiristymisestä raportoi noin kolmannes yrityksistä. Rahoituksen saatavuus on vaikuttanut myös suoraan suunniteltujen hankkeiden toteutumiseen. Vajaassa viidenneksessä pk-yrityksistä suunniteltu hanke ei tästä syystä toteutunut, toteutui osittain tai siirtyi myöhemmin toteutettavaksi.

TEM:n erillisraportti pk-yritysten rahoituksen suhdannekuvasta 2015 on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 029 506 0150

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)

Palaa sivun alkuun