Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Perhevapaan lomakertymään ja lomalla sairastamiseen muutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö
17.12.2015 13.31
Tiedote
Hallitus esittää, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Lisäksi vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu. Hallitus antoi lakiesitykset eduskunnalle 17.12.2015.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016. Nykyisen lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy korkeintaan kuusi kuukautta.

Muutoksella tavoitellaan säästöjä valtion työnantajalle maksaviin kustannusten korvauksiin ja sitä kautta julkisen talouden menoihin. Säästöjen suuruudeksi on arvioitu 27 miljoonaa euroa vuodessa. Korvaukset työnantajille maksetaan vanhempainrahakausien päätytyttä, joten säästöjen vaikutukset alkavat vasta vuoden 2016 jälkeen.

Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiselle

Nykyisen vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää ne vuosilomapäivät, jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä. Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä.

Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Muutoksen tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja ja sairausriskin vaikutuksia työnantajille. Muutosten arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille. Taloudellisten vaikutusten määrä riippuu siitä, muutetaanko alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimuksia esitetyn lain mukaisiksi.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, TEM, puh. 029 504 8952
 
Sivun alkuun