Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

PTT selvitti päästökaupasta johtuvan sähkön hinnan nousun korvaamista

Työ- ja elinkeinoministeriö 5.1.2015 12.00
Tiedote
EU:n päästökauppadirektiivi mahdollistaa päästökaupasta johtuvan sähkön hinnan nousun kompensoinnin erikseen määritellyille toimialoille. Jäsenvaltiot voivat myöntää tukea sellaisille toimialoille, joihin todennäköisesti kohdistuu merkittävä hiilivuotoriski päästöoikeuden hinnan heijastuessa sähkön hintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt Pellervon taloudellisella tutkimuslaitoksella (PTT) selvityksen tukijärjestelmän toteuttamisesta Suomessa. Sen avulla voidaan tehdä laskennallisia arvioita päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaation määrästä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kompensaation valtiontaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia suomalaiselle sähköintensiiviselle teollisuudelle.

Tähän saakka Suomessa on katsottu, että päästöoikeuden hinnan ollessa alhainen ovat päästökaupan vaikutus sähkön hintaan ja tästä johtuva hiilivuodon riski suhteellisen vähäisiä.

- Päästöoikeuden hinnan nousuun on kuitenkin tarpeellista varautua. Mahdollisten tukitoimenpiteiden rahoitus olisi luontevaa ratkaista seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

EU-maista Iso-Britannia, Saksa, Alankomaat, Belgia, Espanja ja Kreikka sekä ETA-maista Norja ovat ottaneet tukijärjestelmän käyttöön jossakin laajuudessa.

Tuen sallittu enimmäismäärä määräytyy muun muassa päästöoikeuden hinnan ja tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. PTT:n selvityksen mukaan tuen sallittu enimmäismäärä aiheuttaisi Suomen valtiontaloudelle noin 81 miljoonan euron kustannuksen päästöoikeuden hinnan ollessa 7 euroa.

Tukeen oikeutetut toimialat ja tuen sallittu enimmäismäärä määritellään Euroopan komission antamien suuntaviivojen mukaan. Koska tukitoimenpiteet ovat määritelmällisesti valtiontukea, edellyttäisi tukien käyttöönotto valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle. Tukia ei saa panna toimeen ennen komission hyväksyntää.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. 029 506 4833

vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen, TEM, puh.029 506 4114 (paikalla 7.1. lähtien)

elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, puh. 050 361 7511

Palaa sivun alkuun