Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Puolet voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä turvautuu ulkopuoliseen rahoitukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö
10.9.2015 9.00
Tiedote
Puolet kasvuhakuisista yrityksistä on ottanut ulkopuolisista rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Yli puolet yrityksistä aikoo ottaa rahoitusta myös seuraavan vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi 10.9.2015 ilmestyneestä työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysten rahoitus -julkaisusta.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 14 prosenttia ilmoittaa käyttäneensä investointeihin pääosin ulkopuolista rahoitusta. Voimakkaasti kasvuhakuiset, kansainväliset ja digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset investoivat tyypillisesti muita yrityksiä yleisemmin. Investoinnit painottuvat etenkin kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymiseen.

Viimeisen 12 kuukauden aikana pk-yrityksistä kaksi kolmesta on rahoittanut investointejaan tulorahoituksella ja viidennes yrityksistä ei ole investoinut lainkaan.

Yritykset ovat nyt varovaisia lainanotossaan. Kaikilla toimialoilla pk-yritykset aikovat ottaa lainaa seuraavan vuoden kuluessa harvemmin kuin edellisen 12 kuukauden aikana.

Reilu viidennes pk-yrityksistä arvioi luottopolitiikan kiristyneen viimeisen vuoden aikana joko melko paljon tai erittäin paljon. Keväällä näin arvioi neljännes yrityksistä. Luottoehtojen kiristymisen kokeneista yrityksistä noin 60 prosenttia ilmoittaa myös kiristyneistä vakuusvaatimuksista. Tällaisten yritysten osuus on suunnilleen sama kuin kevään kyselyssä.

Rahoituksen saatavuus on vaikuttanut suoraan suunniteltujen hankkeiden toteumaan. Vajaalla viidenneksellä pk-yrityksistä suunniteltu hanke ei toteutunut, toteutui osittain tai siirtyi myöhemmin toteutettavaksi rahoituksen puutteen vuoksi.

Yrityksistä 19 prosenttia ilmoitti kokeneensa maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Viime kevääseen verrattuna osuus on täsmälleen sama. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys on kuitenkin ollut epäyhtenäistä. Etenkin rakennusalalla pk-yritysten maksuvalmius on heikentynyt viime keväästä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Pk-yritysten rahoitus -julkaisun tiedot perustuvat noin 6 000 pk-yrityksen vastauksiin.

Pk-yritysten rahoitus -julkaisu (syksy 2015) on verkossa osoitteessa: https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 029 506 3681

ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 050 592 1757

 
Sivun alkuun