Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ratkaisut heti käyttöön, loppu ikuiselle suunnittelulle

Työ- ja elinkeinoministeriö
30.7.2015 9.03
Tiedote

Kestävien ratkaisujen vieminen käytännön elämään jatkuvan suunnittelun sijaan on noussut kärkeen aivoriihessä, jossa kartoitetaan tämän hetken tärkeimpiä suuntauksia puhtaan teknologian, biotalouden ja digitalisaation globaalissa edistämistyössä.

Verkossa toteutettava kysely on valmistelua The Global Cleantech Summit 2015 -konferenssille, joka kokoontuu Helsingissä 8.-10.9.2015.

-Verkkoaivoriihen vastaajat ovat sitä mieltä, että suuri osa seuraaviin globaaleihin edistysaskeliin tarvittavista ratkaisuista on jo keksitty, kyse on enää siitä, että ne hyödynnetään. Jotta uudet ratkaisut saavat jalansijaa, tulee lainsäädännön edellyttää riittävän yhdenmukaisia toimintaperiaatteita eri puolilla maailmaa, summaa tutkimusyhtiö Fountain Parkin operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen.

Lainsäädännöllä helpotettava uusien ratkaisujen kokeiluja

Uusien, kestävien ratkaisujen tulee olla taloudellisesti mielekkäitä sekä teollisuuden että kuluttajien näkökulmasta. Toteutuksen mielekkyyteen voidaan vaikuttaa lainsäädännöllä ja verotuksella. Lainsäädännöllä voidaan helpottaa nopeita kokeiluja ja edellyttää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa.

Tutkimustulosten mukaan merkittävää uutta potentiaalia nähdään kansalaisten aktiivisessa roolissa, kunkin muuttumisessa tuottavaksi yksiköksi, ei yksinomaan toimimisessa kuluttajana.

"Sosiaalisen median ja internetin luomien mahdollisuuksien avulla ihmisten ideat yhdistyvät, ja transformaatio voi todella alkaa", toteaa eräs aivoriihen kommentoijista.

Uusi teollinen vallankumous on nyt mahdollinen

Biotalouden, cleantechin ja digitalisaation yhteisvaikutus (BCD) kuvaa aivoriihen osallistujien mielestä hyvin mahdollisuuksia "uudelle teolliselle vallankumoukselle". Näissä tapahtuvat, toisiaan tukevat edistysaskelet voivat merkittävästi edistää uusien ratkaisujen läpimurtoa.

Esimerkiksi kaupungeissa kaiken toiminnasta eri järjestelmiin tallentuvan tiedon, Big Datan, hyödyntämisellä kiertotalouden prosessien optimoimiseksi voidaan luoda erittäin houkuttelevia mahdollisuuksia uusien puhtaan teknologian ratkaisujen laajamittaiseen hyödyntämiseen sekä teollisuudessa että kotitalouksissa.

Jo 1 300 vastaajaa on osallistunut The Global Cleantech Summit 2015 -konferenssin valmisteluun verkkoaivoriihen välityksellä. Osallistujista valtaosa on ollut Suomesta. Vastaajia on lisäksi Euroopan maista ja eri puolilta maailmaa. Verkkoaivoriihi avattiin helmikuussa 2015, ja pidetään keskustelulle avoinna vielä konferenssin jälkeen syyskuussa.

The Global Cleantech Summit 2015 kokoontuu Helsingissä 8.-10.9.2015. Konferenssi tarjoaa näkökulmia ja yrityskontakteja globaaleihin ratkaisuihin ja menestystarinoihin, ja on keskusteluareena konkreettisille askeleille, joiden aika on nyt. Tapahtumaa koordinoi valtioneuvoston cleantechin strateginen ohjelma yhdessä Suomen eturivin cleantech-toimijoiden kanssa.

Lisätiedot:

Kaisu Annala, strateginen johtaja, cleantech, työ- ja elinkeinoministeriö, p. +358 50 383 6109, [email protected]


Hannu Väänänen, elinkeinoministerin erityisavustaja, työ- ja elinkeinoministeriö, p.+358 50 410 4909, [email protected]


Janne Jauhiainen, operatiivinen johtaja, Fountain Park, p. + 358 50 321 7977, [email protected]


Ilmoittaudu mukaan!

www.globalcleantechsummit.fi


Osallistuminen aivoriiheen: www.fountainpark.fi/globalcleantech

 
Sivun alkuun