Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Utredning: En nära växelverkan mellan företag och forskningsorganisationer är en nyckelförutsättning för en växande ekonomi, finansieringen från företagen till universiteten har rasat

Arbets- och näringsministeriet
16.6.2021 9.29
Pressmeddelande

De finländska företag som bedriver innovationsverksamhet är relativt samarbetsbenägna och nätverkande jämfört med andra länder. De företag som bedriver universitetssamarbete bedrev klart mer FoU-verksamhet, var mer innovativa och verkar oftare på den internationella marknaden jämfört med andra företag.

Detta framgår av en utredning som arbets- och näringsministeriet och Statistikcentralen publicerade den 16 juni 2021. I utredningen granskas samarbetet mellan näringslivet och de offentliga forskningsorganisationerna utifrån de nyaste forskningsresultaten och det statistiska materialet. 

Näringsminister Mika Lintilä anser att ett intensifierat samarbete mellan forskningen och näringslivet är ett centralt utvecklingsobjekt när man strävar efter att förbättra Finlands kompetensbaserade konkurrenskraft och produktivitet som baserar sig på internationellt intressanta innovationer.

- Universiteten kan vid sidan av sina huvudsakliga uppgifter på eget initiativ ta en större roll också i tillämpad forskning, experimentell utveckling och senare skeden av innovationsprocessen. Detta lyckas om företagens och universitetens strategiska, långsiktiga partnerskap är i skick, konstaterar Lintilä. 

Kraftig nedgång av den FoU-finansiering som kanaliserats från företag till universitet

Det minskade samarbetet mellan företag, högskolor och forskningsinstitut på 2010-talet väcker oro. År 2018 samarbetade 11 procent av företagen med universiteten. Detta var mindre än tidigare. Företagsstorleken har en betydande inverkan. Nästan hälften (46 procent) av storföretagen bedriver universitetssamarbete, endast 7 procent av småföretagen. 

Företagens andel av FoU-finansieringen inom ramen för universitetens forskningsutgifter har minskat sedan länge. När andelen i slutet av 2000-talet rörde sig mellan 7 och 8 procent var den under 4 procent 2019. Detta innebär att den FoU-finansiering som kanaliserades från företagen till universiteten minskade reellt med 46 procent på cirka tio år.

Rapporten erbjuder metoder för att intensifiera samarbetet mellan företag och universitet: det behövs nya verksamhetsmodeller, incitament och stödstrukturer. Också kunnandet om immateriella rättigheter bör stärkas och fungerande avtalspraxis utvecklas. Vid sidan av nyfikenhetsforskning bör finansieringen riktas till sektorsövergripande projekt som löser samhälleliga utmaningar. Det behövs genuint tilläggsresurser för samarbetstjänster och samarbetsprogram. 

- Regeringen har som mål att höja FoU-utgifternas andel av BNP i Finland till fyra procent före 2030. Det räcker inte med en enskild politisk åtgärd eller finansieringsform. I fjol anvisade regeringen 230 miljoner euro i finansiering för pilotförsök med den nya partnerskapsmodellen, vilket har påskyndat samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer, konstaterar Ilona Lundström som är överdirektör med ansvar för arbets- och näringsministeriets innovationspolitik. 

Ytterligare information
Kai Husso, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 683
Pirjo Kutinlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 260 
 

 
Sivun alkuun