Hyppää sisältöön

TVO toimitti ministeriöön YVA-selostuksen hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitushankkeestaan – lausuntoaika 1.6.–31.7.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2021 13.07
Tiedote
Ilmakuva voimalasta

TVO toimitti 14.5.2021 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen hankkeestaan hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoittamiseksi Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella. TEM toimii hankkeessa YVA-yhteysviranomaisena.

Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maaperään rakennettavaan loppusijoitustilaan. Selostuksessa tarkastellaan kolmea ydinvoimalaitosalueella sijaitsevaa paikkavaihtoehtoa. Tilaan olisi mahdollista loppusijoittaa myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä. 

Maaperäloppusijoituksen vaihtoehtona arviointiselostuksessa esitetään käytössä olevan, kallioperään rakennetun, matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen laajentamista. 

Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain 21 §:n mukaisen luvan. Tämän jälkeen maaperäloppusijoitus voisi käynnistyä arviolta vuonna 2023–2024.

Arviointiselostus nähtävillä verkossa

Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen 1.6.–31.7.

TEM pyytää lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta, sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Ne otetaan huomioon yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä koskien hankkeen ympäristövaikutuksia.

Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta 31.7.2021 saakka. Ne voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi tai kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/10756/2021. 

Arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulevat nähtäville työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille osoitteeseen tem.fi/hmaj-yva 
Ministeriön tietosuojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/tietosuojaselosteet

Yleisöwebinaari arviointiselostuksesta 17.6. klo 18-20

Yleisölle suunnattu webinaari hankkeesta järjestetään torstaina 17.6.2021 klo 18–20. Siinä kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Tilaisuuden verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin muun muassa osoitteessa tem.fi/hmaj-yva

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425 tai linda.kumpula(at)tem.fi (käsittely)
suunnittelija Salla Palander, TEM, puh. 050 415 6103, tai salla.palander(at)tem.fi (käsittely)
projektipäällikkö Pasi Iivonen, TVO Oyj, puh. 050 313 3212 tai pasi.iivonen(at)tvo.fi (hanke)

 
Sivun alkuun