Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus elokuun 2021 lopulta

30.9.2021 9.29

Elokuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 234 645 työnhakijaa, mikä on 2,45 pro-senttia vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 150 543 (64 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli laskenut edeltävään kuu-hun nähden 16 060 (-9,64 %). Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 7751, mikä on 1 518 (-16,38 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 13 837, koulutuksessa 32 183 ja työssä olevia 34 032, joista 22 939 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 093 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 2 966. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 372.

Elokuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 234 645 työnhakijaa, mikä on 2,45 pro-senttia vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 150 543 (64 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 16 060 (-9,64 %). Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 7751, mikä on 1 518 (-16,38 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 13 837, koulutuksessa 32 183 ja työssä olevia 34 032, joista 22 939 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 093 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 2 966. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 372.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Elokuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (47 921 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 683) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Keravan kuntakokeilu (22 619). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (31 052), Pirkanmaan kuntakokeilussa (15 966) ja Vantaa-Keravan kuntakokeilussa (13 795). Edeltävään kuuhun nähden työttömien määrä oli vähentynyt prosentuaalisesti eniten Kokkolan seudun kokeilussa (-14,4 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työn-hakijoista oli elokuun lopussa suurin Porvoon kokeilussa (72 %) ja Helsingin kokeilussa (70 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 64 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 51 prosenttia. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Elokuun lopussa työttöminä oli 81 267 miestä ja 61 525 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 2 350 hengellä ja naisten 3 547 hengellä.

Elokuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 80 741 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 34,4 prosenttia kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kokeilussa (48 %), Seinäjoen seudun kokeilussa (43 %) ja Jyväskylän seudun kokeilussa (43 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 45599. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 6237 hengellä (-16,43 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli elokuun lopussa kokeiluissa 52 857 eli 22,5 prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hangon kokeilussa (32,3 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärven kuntakokeilussa (32,3%). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 748. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 849 hengellä (-2,2 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa elokuun lopussa 68 650. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Es-poon kokeilussa (53 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (51 %) ja Helsingin kokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 34566. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun näh-den 4354 hengellä (-11 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (48 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (21 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Elokuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (65 013, 28 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (44 774, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (33 006, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (58 828), myyjät ja kauppiaat (11 530), rakennustyöntekijät (7 608), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7153) ja lähihoitajat (6830). Työttö-mien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (36 481), myyjät ja kauppiaat (6873) ja rakennustyöntekijät (4 586). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 105 556 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 64 196 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 908 henkilöllä (-1,39 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 27,36 %. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Raasepori-Hangon kokeilussa (50,5 %), Porvoon kokeilussa (48,1 %) ja Lahden seudun kokeilussa (47,1 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 975).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 56 397 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 5 044 asiakkaalla. Kuntakokeiluasiakkaiden osalta aktivointiaste oli elokuun lopussa 27,3 %.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (17 994), palkkatuettu työ (11 991) kuntouttava työtoiminta (11008). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (4 112), Pirkanmaan (2 124) ja Espoon (1 929) kuntakokeiluissa. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (1 836), Pirkanmaan (2 124) ja Tu-run seudun (984) kokeiluissa. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pir-kanmaan (3 542), Jyväskylän seudun (699) ja Oulun seudun (584) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun kokeilussa (49 %), Raasepori-Hangon sekä Jämsä-Keuruu-Saarijärven kokeilussa (molemmissa 46 %). 

TEM
Sivun alkuun