Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus toukokuun 2021 lopulta

29.6.2021 9.17

Työllisyyden kuntakokeiluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 232 075 työnhakijaa, mikä on vain 1 prosentti enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Huomioitava, että asiakasohjaus kuntakokeiluihin on jatkuvaa. Työnhakijoista 154 520 eli 66 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden määrä oli edeltävään kuuhun nähden laskenut kokeiluissa 3 prosenttia. Lasku on ensi sijassa johtunut lomautettujen määrän pienentymisestä. Kokeiluihin osallistuneissa kunnissa työttömien osuus työvoimasta oli yhteensä 13,2 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maan keskiarvo (11,4 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaat

Toukokuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 232 075 työnhakijaa, mikä oli noin 36 prosenttia kaikista maan työnhakijoista. kokeilukunnista palvelua saavista työnhakijoista työttömiä ja lomautettuja oli 154 520 eli 66 prosenttia. Tämä on 51 prosenttia koko maan työttömistä. Kuntakokeilujen vastuulla olevien työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli tippunut edeltävään kuuhun nähden 4 114 henkilöllä (-3 %). Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli toukokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 12 471, mikä on 3 606 (-22 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 16 195, koulutuksessa 33 008ja työssä olevia 25 400, joista 14 656 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 10 744 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 66 prosentilla. Osin tätä selittää lomautusten päättyminen. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 359. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Toukokuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kokeilu (47 679 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kokeilu (28 659) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Keravan kokeilu (21 894). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kokeilussa (35 028 työtöntä), Pirkanmaan kokeilussa (17 130) ja Vantaa-Keravan kokeilussa (15 170). Edeltävään kuuhun nähden työttömien määrä oli tippunut prosentuaalisesti eniten Raahen seudun kokeilussa (-10 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli toukokuun lopussa suurin Helsingissä (73,5 %) ja toiseksi suurin Porvoon kokeilussa (72,2 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 66,6 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 46,9 prosenttia.  

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Toukokuun lopussa työttöminä oli 88 900 miestä ja 65 620 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työt-tömien miesten määrä oli tippunut 3067 hengellä ja naisten 1047 hengellä. 

Toukokuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 82 130 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 35,4 prosenttia kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kokeilussa (45,6 %), Seinäjoen seudun kokeilussa (44,3 %) ja Jyväskylän seudun kokeilussa (44,1 %).  Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 52 629. Heidän lukumääränsä oli tippunut edeltävään kuuhun nähden 3243 hengellä (-5,8 %). 

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli toukokuun lopussa kokeiluissa 52 116 eli 22,5 prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hangon kokeilussa (32,1 %) ja Savonlinnan kokeilussa (31,4 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 39 054. Heidän lukumääränsä oli tippunut edeltävään kuuhun nähden 350 hengellä (-0,9 %).

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa toukokuun lopussa 66 999. Tämä on noin 29 prosenttia kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (52 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (50 %) ja Helsingin kokeilussa (42 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 38 184. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 148 hengellä (-0,4 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (49 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (25 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus. 

Toukokuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (62 978), palvelu- ja myyntityöntekijät (45 057) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (33 182). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (56 800), myyjät ja kauppiaat (11 496) ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7 732), rakennustyöntekijät (7 714) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 341). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (36 815), myyjät ja kauppiaat (7 565) ja rakennustyöntekijät (5 504). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 103 584 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 62 670 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut edeltävältä kuulta 1192 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 40,6 prosenttia. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kokeilussa (49,9 %), Raasepori-Hangon kokeilussa (48,5 %) ja Lahden seudun kokeilussa (46,4 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 469). 

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 59 949 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli laskenut edeltävältä kuulta 1903 asiakkaalla. Kuntakokeiluasiak-kaiden osalta aktivointiaste oli toukokuun lopussa 28 prosenttia.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (18 612), työ-voimakoulutus (12 552) sekä kuntouttava työtoiminta (12 137). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (4 273), Pirkanmaan (2 343) ja Espoon (2 102) kuntakokeiluissa. Työvoimakoulutuksen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (2 345), Vantaa-Keravan (1 338) ja Pirkanmaan (1 268) kokeiluissa. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan (3 771), Jyväskylän seudun (719) ja Helsingin (650) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun kokeilussa (54 %) ja Raasepori-Hangon kokeilussa (48 %).

TEM
Sivun alkuun