Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työministeri Jari Lindströmin puhe Päättäjien Metsäakatemiassa 8.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö
8.5.2018 8.23
Puhe

Päättäjien Metsäakatemia 8.5.2018

Arvoisat Päättäjien Metsäakatemiaan osallistujat, tilaisuuden järjestäjät ja kutsuvieraat,

Suomi elää metsästä! Näin sanottiin 1980-luvulla ja tämä pitää paikkansa tänäkin päivänä. Ja aivan varmasti myös tulevaisuudessa.

Minulla on ilo olla täällä avaamassa Päättäjien Metsäakatemian kurssia numero 44. Itse osallistuin Päättäjien Metsäakatemian kurssille numero 35 vuonna 2013. Kurssi oli todella antoisa kokemus ja minulle jäi siitä hyvät muistot.

Joskin vielä muutama vuosi sitten tuskin kukaan uskalsi näin sanoa. Suomen puujalka oli hyvää vauhtia katkeamassa ja metsäteollisuus nähtiin vähitellen taantuvana, todellisena auringonlaskun alana. Itse olen sen konkreettisesti kokenut, kun minä ja noin 670 muuta jäimme Voikkaalta työttömiksi vuonna 2006.

Synkän monivuotisen jakson jälkeen tilanne onneksemme muuttui keväällä 2015, kun Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ilmoitti rakentavansa biotuotetehtaan Äänekoskelle vanhan sellutehtaan alueelle. Rakennustyöt aloitettiin välittömästi ja 1,2 miljardin euron suurinvestoinnin tuotanto käynnistyi vailla suuria ongelmia 15. elokuuta 2017. Nyt vähitellen tehdas alkaa olla täydessä 1,3 miljoonan tonnin vuotuisessa tuotantotasossa.  

Mielestäni voidaan katsoa, että tämän suurinvestoinnin käynnistyminen katkaisi metsäalalla vallinneen lähes toivottomuuden tilan ja metsäsektorin ja –teollisuuden tulevaisuuteen alettiin Suomessa uskoa. Ja sittemmin on suunnittelupöydille ilmestynyt muita vastaavanlaisia hankkeita:

Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamo, jonka rakennustöiden on määrä käynnistyä nyt kesällä 2018 ja tehtaan koeajojen vuoden 2020 puolivälissä.

Finnpulp Oy:n Kuopion biojalostamo, joka on saanut päätökseen 15 milj. euron rahoituskierroksen; tämä takaa tehtaan lopullisen laitossuunnittelun ja organisaation pystyttämisen.

KaiCell Fibers Oy:n Paltamoon sijoittuva, lähinnä tekstiilikuituun keskittyvä biojalostamo, jonka rahoituksesta neuvotellaan useiden tahojen kanssa.

Äänekoskella käynnistetyn ja suunnitteilla olevien biotuotetehdasinvestointien takana on maailman modernein tuotantoteknologia ja tehokas selluntuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen. Kyseessä voidaan katsoa olevan maailman ensimmäiset uuden sukupolven biotuotetehtaat. Näissä tehtaissa puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu kasvavaan ja erikoistuvaan kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä.

Uudet tuotantolaitokset tuottavat korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, ligniinijalosteita, biosähköä ja puupolttoainetta. Mahdollisia muita tuotannon sivuvirroista saatavia jalosteita ovat tuotekaasu, rikkihappo, tekstiilikuidut, biokomposiitit ja lannoitteet. Biotuotetehtaat on suunniteltu alusta lähtien niin, että ne mahdollistavat laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman, jota valmistamaan syntyy ainutlaatuinen yritysten muodostama teollinen biotalouden ekosysteemi. Uuden kehittämisessä keskeistä on osaamisten yhdistäminen. Ilman monipuolistamista ja yhteistyötä biotalouden potentiaali ei realisoidu. Yhteistyö kemian-, lääke- ja elintarviketeollisuuden kanssa tulee lisääntymään.

Hyvät kuulijat,

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ollen yli 11 miljardia euroa. Metsäteollisuus työllistää suoraan 41 000 henkilöä, mikä on noin 15 % teollisuuden työpaikoista, sekä maksaa palkkoja vuosittain 1,8 miljardia euroa. Jos lasketaan mukaan myös metsäalasta välillisesti elantonsa saavat, määrä on vielä suurempi noin 200 000 henkeä. Ja mikä on merkittävää, metsäala työllistää erityisesti maakunnissa.

Tulevaisuudessa työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän, joskin melko maltillisesti. Yli miljardin tonnin tuotannon omaavan biotuotetehtaan arvioidaan luovan 1 500 uutta vakituista työpaikkaa toiminta-alueellaan ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella työskentelee 200 henkilöä. Koko 30 vuoden tuotantovaiheen aikana tällaisen tehtaan työllisyysvaikutukseksi arvioidaan yhteensä yli 61 000 henkilötyövuotta.

Arvoisat kuulijat,

Suomessa on hyvällä metsänhoidolla kasvatettu sekä hakkuumahdollisuuksia että metsien hiilivarastoa. Jos metsämme nyt kasvavat vuodessa puuta 105 miljoonaa kuutiota, pitäisikö tulevaisuuden tavoitteeksi ottaa 120 miljoonaa kuutiota vuodessa, tai jopa 150 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsää hoidetaan hyvin, kun puulla on käyttöä. Mielestäni olemme Suomessa onnistuneet löytämään kohtuullisen hyvän tasapainon metsien erilaisten käyttötarpeiden välille. Puun vuotuisten käyttömäärien kasvaessa 15 miljoonalla, jopa 20 miljoonalla kuutiolla, metsätalouden kestävyyden ja monimuotoisuuden turvaaminen ovat jatkossa entistä kiinteämpi ja tärkeämpi osa metsätalouden toimintoja.

Hyvät Päättäjien Metsäakatemian kurssilaiset,

Näillä sanoilla tahdon toivottaa teille mielenkiintoista ja antoisaa kurssia. Olette hyvissä käsissä, sillä tiedän, että Suomen metsäyhdistyksen väki järjestää maailman laadukkaimpia tämän alan kursseja.

Sivun alkuun