Hyppää sisältöön

Työnantajan henkilöstömäärä huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 13.33
Tiedote

Hallitus antoi esityksen työsopimuslain henkilöperusteista irtisanomista koskevan pykälän muuttamisesta 8.11.2018. Lakimuutoksella huomioitaisiin pienen työnantajan heikommat mahdollisuudet kantaa seuraukset yksittäisen työntekijän rikkoessa tai laiminlyödessä työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan.

– Irtisanomisperusteen arviointi on aina erilaisten seikkojen kokonaisarviointia. Jatkossa tässä arvioinnissa olisi otettava nykyistä enemmän huomioon työnantajan henkilöstömäärä, työministeri Jari Lindström tiivistää.

Hallituksen esityksen tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. Nykyisten työsuhdeturvaa koskevien säännösten on arvioitu nostaneen työllistämiskynnystä erityisesti pienissä yrityksissä.

Mielivaltaiset irtisanomiset jatkossakin kielletty

Kuten nykyisin, irtisanomisen perusteena tulisi olla asiallinen ja painava syy. Irtisanomisperusteena voitaisiin pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Mielivaltaiset irtisanomiset eivät jatkossakaan olisi sallittuja. Lakiin sisältyvää kiellettyjen irtisanomisperusteiden luetteloa sovellettaisiin yhä kaikenkokoisissa yrityksissä. Työntekijää olisi edelleen varoitettava ennen irtisanomista ja annettava mahdollisuus korjata menettelynsä. Irtisanominen edellyttäisi siis työntekijän toistuvaa moitittavaa menettelyä.

Kevennys karensseihin

Hallitus esittää lisäksi, että työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli ns. karenssia lyhennetään 60 päivään, jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Nykyisin työnhakijalle asetetaan näissä tilanteissa 90 päivän korvaukseton määräaika. Kuten nykyisin, korvauksetonta määräaikaa ei aseteta, jos työsuhteen päättyminen johtuu muusta kuin työnhakijan moitittavana pidettävästä menettelystä.

Järjestöt mukana perusteluiden valmistelussa

Hallitus kutsui 26.10.2018 työmarkkinajärjestöt käymään läpi hallituksen esityksen perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinonomisteriön virkamiesten kanssa. Yhteisymmärrys perusteluiden sisällöstä saavutettiin tässä epävirallisessa työryhmässä TEM:n ja järjestöjen edustajien välillä 5.11.2018.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

Lakiesitys on luettavissa osoitteessa tem.fi/paatokset

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto

Kysymyksiä ja vastauksia irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, p. 029 50 49001
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, p. 029 50 49084 (työttömyysturvalain muutos)

Jari Lindström
 
Sivun alkuun