Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Nytt försörjningsberedskapsråd tillsatt

Arbets- och näringsministeriet
13.6.2018 13.56
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 13 juni 2018 ett nytt försörjningsberedskapsråd för treårsperioden 1.7.2018–30.6.2021. Försörjningsberedskapsrådet består av företrädare för både den privata och den offentliga sektorn. Det har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag till försörjningsberedskapsåtgärder.

Försörjningsberedskapsrådet har 26 medlemmar. Rådets ordförande är Fingrid Abp:s verkställande direktör Jukka Ruusunen, och dess vice ordförande är överdirektör Riku Huttunen från arbets- och näringsministeriet. Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör är generalsekreterare för rådet.

Följande organisationer inom den offentliga sektorn är representerade i rådet: arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Huvudstaben, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. Från näringslivet är de sektorer som är viktiga ur försörjningsberedskapssynpunkt representerade i rådet.

Ytterligare upplysningar:
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581

 
Sivun alkuun