Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selonteko luo tulevaisuutta kaupan toimialalle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.28
Tiedote

Hallitus antoi 10.11.2022 valtioneuvoston tulevaisuusselonteon kaupan toimialasta eduskunnalle. Selonteko tuo toimialasta tietoa ja kehittämisehdotuksia alalle tulevalle kymmenen vuoden aikajänteelle. Tavoitteena on, että suomalainen kaupan toimiala menestyy kansallisesti sekä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa.

Kauppa muuttuu globaalisti. Alan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä globaalit markkinat. Suomalaiset kaupan alan yritykset kuuluvat globaaliin kaupan ekosysteemiin, jossa tapahtuu murroksia perinteisissä liiketoimintamalleissa. Muutoksen keskeisiä merkkejä ovat globaali verkkokauppa ja –alustat sekä kaupan monikanavaistuminen. 

”Käynnissä olevaa ja tulevaa kehityskulua vasten suomalaisen kaupan uudistuminen ja globaalin kilpailun tahdissa pysyminen ei ole vaihtoehto, vaan elinehto, jotta suomalainen kaupan toimiala menestyy kilpailussa kansallisesti sekä kansainvälisesti”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä. 

Kehittämisehdotuksia kansalliseen kehittämistyöhön, resursointiin ja kansainväliseen vaikuttamistyöhön 

Selonteko rajautuu kuluttajakauppaan (tuotteet ja palvelut) sisältäen päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Selonteon sisältöalueet ovat: 1) kuluttajakäyttäytyminen, 2) työllisyys, koulutus ja osaaminen, 3) aluekehitys ja huoltovarmuus, 4) digitalisaatio, 5) ilmastonmuutos ja yritysvastuu sekä 6) toimivat markkinat ja yrittäjyyden edistäminen. 

Selonteko sisältää yhteensä 38 kehittämisehdotusta, jotka jakaantuvat kolmeen painopistealueeseen. Painopistealueen 1. muodostaa kansallinen kehittämistyö, joka vastaa kaupan rakennemuutokseen ja voimakkaaseen toimintaympäristön muutokseen luomalla uusia ja kehittämällä voimassa olevia kansallisia järjestelmiä, toimintamalleja ja säännöksiä edistämään kaupan alan uudistumista, kasvukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Painopistealue 2. keskittyy kaupan alan rakennemuutoksen läpi vientiin kansallisella tasolla, varmistamalla riittävät resurssit, jotka tarvitaan kaupan alan uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Painopistealue 3. kiteytyy kansainväliseen vaikuttamistyöhön EU-tasolla ja EU:n alueen ulkopuolella.

Tulevaisuusselonteko sisältää kaupan toimialan vision ja skenaariot vuodelle 2032. Visiossa painottuvat alan ekosysteeminen työ, alan uudistumista tukeva toimintaympäristö, alan veto- ja pitovoima sekä vastuullisuus. Kolme skenaariota ovat ekosysteemisesti uudistunut kansainvälisesti kilpailukykyinen kauppa, kilpailuhaitan kokenut kauppa ja kilpailukyvyn menettänyt kauppa.

Valtioneuvoston kaupan alan tulevaisuusselonteon valmistelu on tehty työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Parlamentaarinen seurantaryhmä, ohjausryhmä sekä virkamies- ja asiantuntijatyöryhmä ovat tukeneet valmistelutyötä. Valmistelujen yhteydessä on kuultu laajasti eri sidosryhmiä sekä järjestetty kaksi avointa kirjallista kuulemiskierrosta.

Lisätiedot: 
elinkeinoministerin erityisavustaja Sonja Hällfors, p. 029 504 7380
osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186
neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 0295 047 168


 

 
Sivun alkuun