Hyppää sisältöön

Your Europe -verkkopalvelu on väylä EU:n sisämarkkinoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2021 11.26
Uutinen
Kuvassa lipputankoja, joissa liehuu EU:n liput.

Uudistuneeseen Your Europe -verkkopalveluun on koottu yhteen paikkaan tiedot ja neuvontapalvelut kansalaisten ja yritysten sisämarkkinaoikeuksista. Jatkossa myös pääsy monien viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin on mahdollista Your Europe -verkkopalvelun kautta.

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin keskeinen periaate. EU-kansalaiset ja yritykset eivät kuitenkaan aina ole tietoisia oikeuksistaan EU:n sisä-markkinoilla. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat asettaneet tavoitteita kattavammasta ja käyttäjäystävällisemmästä sisämarkkinatiedosta. Vuonna 2018 EU antoi asetuksen yhteisen digitaalisen palvelu-väylän perustamisesta (Single Digital Gateway, SDG-asetus). Tavoitteena on tarjota EU-alueen kansalaisille ja yrityksille helppo pääsy viranomaisten tietoihin, sähköisiin asiointipalveluihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin. Tarkoituksena on lisätä, täydentää ja selkeyttää sisämarkkina-asioita koskevaa, verkossa jo olevaa tietoa ja koota ne yhteen paikkaan. Asetus kattaa hyvin laajasti erityyppisiä sisämarkkina-asioita, jotka koskevat esimerkiksi matkustamista, koulutusta, liiketoiminnan harjoittamista, työntekijöitä, veroja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 

Tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset löytävät tietoa helpommin ja pystyvät näin hyödyntämään paremmin sisämarkkinaoikeuksiaan. Tiedot ja palvelut löytyvät nyt yhdestä osoitteesta Your Europe -verkkopalvelusta.

EU:n digitaalinen muutos: nykytilanne ja seuraavat vaiheet

Euroopan komissio sekä kansalliset ja paikalliset viranomaiset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä päivittäessään tietojaan ja digitalisoidessaan palvelujaan. Nyt uudistettu Your Europe -palvelu tarjoaa kattavasti sekä kansallisia että EU-tason käytännön perustietoja EU:n kansalaisille ja yrityksille. Portaalista löytyvän tukipalvelun avulla käyttäjät löytävät tärkeimmät EU:n tai kansalliset palvelut henkilökohtaista neuvontaa varten. Sivustoa kehitetään saadun palautteen avulla palvelemaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Vuoteen 2024 mennessä Your Europe tarjoaa:

  • Pääsyn 21 digitaaliseen palveluun kaikissa EU-maissa: Tärkeimmät hallinnolliset prosessit eri EU-maissa tulee olla saatavilla verkossa.
  • Rajat ylittävät digitaaliset julkiset palvelut: Käyttäjien tulisi päästä käyttämään sähköisesti toisten EU-maiden julkisia palveluita.
  • Yhden kerran -periaate: Käyttäjien tulisi pystyä toimittamaan tietyt asiakirjat tai tiedot (esimerkiksi tutkintotodistus tai kaupparekisteriote) viranomaiselle vain kerran. Dokumentteja ei tarvitse toimittaa uudelleen toisen EU-maan viranomaiselle.

Lisätiedot: 

erityisasiantuntija Niina Etelävuori, TEM,  niina.etelavuori(at)tem.fi, +358 29 504 7022
erityisasiantuntija Mervi Kylmänen-Paakki, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), sdg.finland(at)ely-keskus.fi

 
Sivun alkuun