Hyppää sisältöön
Media

Yrittäjyys yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille – ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen kattavasti tarjolla

työ- ja elinkeinoministeriö
Mika Lintilä
Tuula Haatainen
Julkaisuajankohta 5.9.2022 8.25
Kolumni
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä

Oman yrityksen perustaminen on monelle nuorelle tapa työllistyä ja päästä tekemään itseään kiinnostavia asioita. Yrittäjyys onkin yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille. Yrittäjänä nuoret kokevat pääsevänsä vaikuttamaan itsenäisesti työhönsä ja mahdollisuuteen ansaita sekä vapauteen toteuttaa omia ideoitaan. Talous ja nuoret TATin selvitysten mukaan nuoret pitävät yrittäjyyttä myös keskeisenä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

Kynnys lähteä yrittäjäksi on viime vuosien aikana madaltunut. Myös motiivit yrittäjäksi ryhtymiseen ovat muuttuneet: aiemmin yrittäjyys nähtiin erityisesti keinona vaurastua, mutta nykyään nuoret näkevät sen myös keinona muuttaa maailmaa. Nuorille merkitsee yhä enemmän työn merkityksellisyys, sisältö, työyhteisö, vaikuttamismahdollisuudet sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Joustavat siirtymät palkkatyöstä yrittäjäksi ja päinvastoin ovat nykyään luonnollinen osa työuraa. Myös yhteiskunnallinen yrittäjyys kiinnostaa yhä enemmän nuoria, jotka haluavat ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia tai vaikuttaa ilmastonmuutokseen. 

Hallitus panostaa vahvaan yrityspolitiikkaan, jolla luodaan kestävän kasvun edellytyksiä kaiken kokoisille yrityksille. Hallitus linjasi keväällä yrittäjyyden edistämistä periaatepäätöksellään, jonka yhtenä perustavoitteena on lisätä luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjien näkemyksiä pyritään kuuntelemaan entistä herkemmällä korvalla. Tästä syystä yrittäjät ovat erittäin laajasti edustettuina periaatepäätöksessä mainitussa Yrittäjyyden neuvottelukunnassa, jonka valtioneuvosto asetti viime viikolla. 

Muihin maihin verrattuna Suomessa perustetaan kuitenkin varsin vähän yrityksiä. TEM:ssä meneillään olevassa, vuoden lopulla valmistuvassa tutkimushankkeessa selvitetään keinoja siihen, miten maamme alhaista yritysten perustamisaktiviteettia voitaisiin lisätä ja sitä kautta synnyttää kasvavia työnantajayrityksiä. Maahamme tarvitaan uusia yrityksiä ja nuoret ovat yrityksen perustajina avainasemassa. 

Neuvontaa ja ohjausta yrityksen perustamiseen

Suomessa on tarjolla kattavasti neuvontaa ja ohjausta nuorille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. On erityisen tärkeää, että nuorille annetaan oikeaa, realistista tietoa yrittäjyydestä jo yrityksen suunnitteluvaiheessa niin riskeistä kuin mahdollisuuksistakin. Yritys- ja liikeideasta kannattaa keskustella yritysasiantuntijoiden kanssa, jotka neuvovat liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, rahoituksessa ja kaikessa muussakin yrittäjyyden alkuun liittyvissä asioissa – yksin ei tarvitse kenenkään asioita miettiä. 

Suomi.fi-verkkopalvelu sekä Yritys-Suomi-puhelinpalvelu ohjaavat aloittavaa yrittäjää eteenpäin. Henkilökohtaista ja maksutonta neuvontaa tarjoavat sekä TE-toimistot, työllisyyden kuntakokeilut että muut seudulliset yrityspalvelut kuten uusyrityskeskukset. Ne myös järjestävät yrittäjäkoulutuksia ja infotilaisuuksia. TE-toimistosta ja työllisyyden kuntakokeiluista voi lisäksi hakea starttirahaa uuden yritystoiminnan käynnistämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Starttiraha on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentuloa siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja sen vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

Nuorten start up -kokeiluista pontta yrittäjyyden alkuun

Hallitus tukee nuorten yrittäjyyttä kahdeksalla alueellisella nuorten start up -kokeilulla. Kokeilut käynnistyvät syksyn 2022 aikana. Niissä pyritään vahvan ja rinnalla kulkevan tuen avulla ohjaamaan nuoria tunnustelemaan yrittäjyyttä uravaihtoehtona, mahdollistamaan yritystoiminnan harjoittelua sekä tukemaan yrittäjyyden aloittamista muun muassa mentoroinnin avulla. Satsauksia tehdään erityisesti nuorten tavoittamiseksi heidän omissa somekanavissaan.

Kokeiluissa testataan myös toimintamalleja, joiden avulla pyritään löytämään nuoria yritystoiminnan jatkajia ikääntyvien yrittäjien siirtyessä eläkkeelle. Omistajanvaihdokset kaipaavat kipeästi uusia yrittäjiä. Harva nuori tulee ajatelleeksi, että yrittäjäksi voi ryhtyä myös ostamalla yrityksen. Tätä mahdollisuutta on tärkeää tuoda enemmän esille nuorten keskuudessa. Myös vertaisesimerkkejä tarvitaan.

Hyvää Yrittäjän päivää!

Elinkeinoministeri Mika Lintilä                       Työministeri Tuula Haatainen

Lisätietoa yrityksen perustamisesta:

****

Yrittäjän päivää on juhlittu 5.9. vuodesta 1997 lähtien. Sen päätapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö, jonka taustalla on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Tänä vuonna Yrittäjän päivän järjestelyistä vastaa Talous ja nuoret TAT. Yrittäjän päivän keskiössä ovat tänä vuonna lapset ja nuoret.

Katso lisää: www.yrittajanpaiva.fi 

#yrittajänpäivä

Mika Lintilä Tuula Haatainen
 
Sivun alkuun