Ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset tarvitsevat sektorit ylittävää yhteistyötä

Oleskeluluvan turvapaikkamenettelyssä saaneen, ilman huoltajaa saapuneen lapsen kuntaan siirtyminen vaatii tiivistä yhteistyötä alaikäisen edustajan, vastaanottokeskuksen ja vastaanottavan kunnan sosiaalityöntekijöiden sekä ELY-keskuksen kanssa. Kuntaan osoittamisessa pyritään huomioimaan asumisen jatkuvuus, kunnassa tarjolla olevat palvelut sekä lapsen tai nuoren mahdollisuudet pitää yhteyttä Suomessa oleviin omaisiin ja ystäviin.

Ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset tarvitsevat usein neuvoja, ohjausta ja tukea vielä täysi-ikäisyyden saavutettuaan. Jälkihuollon tarve arvioidaan aina yksilökohtaisesti, ja se voi koostua nuoren säännöllisistä tapaamisista, arkea tukevista kotikäynneistä, opintojen ja harrastusten tukemisesta, taloudellisesta tuesta, terveyspalveluista ja kotoutumissuunnitelman seurannasta. Nuori voi olla jälkihuollon tukitoimien piirissä, kunnes hän täyttää 21 vuotta tai hänen huoltajansa saapuu Suomeen.

Ilman huoltajaa saapuneelle oleskeluluvan saaneelle lapselle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Lapsella on kuntalaisena oikeus osallistua kaikkeen siihen toimintaan, johon muutkin lapset ja nuoret osallistuvat. Koulunkäynti, harrastukset ja muu vapaa-ajantoiminta tukevat lasten kotoutumista. Keskeisiä toimijoita lasten kotoutumisen kannalta ovat varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveystoimen edustajat.

Lue lisää ilman huoltajaa saapuneista alaikäisistä (kotouttaminen.fi)