Kunta ja TE-toimisto vastaavat alkukartoituksesta ja kotoutumissuunnitelmasta

Alkukartoitus

Alkukartoituksella selvitetään tulijan osaaminen, valmiudet työhön ja opiskeluun. Tämän jälkeen henkilö ohjataan hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Työikäisille ja työmarkkinoille suuntautuville alkukartoitus tehdään TE-toimistossa ja muille kunnassa.

Kotoutumissuunnitelma

Alkukartoituksen jälkeen kunta tai TE-toimisto laatii yhdessä maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jossa sovitaan työllistymistä, koulutusta ja muista kotoutumista tukevista palveluista alkukartoituksen sekä maahanmuuttajan omien toiveiden pohjalta.

Kotoutumissuunnitelma tehdään vuodeksi kerrallaan ja enintään kolmen vuoden ajalle. Kotoutumissuunnitelman kestoa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos henkilön kotoutumisessa katsotaan tarvittavan erityisiä toimenpiteitä. Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa, ja maahanmuuttajalla on velvollisuus noudattaa sitä.

Kotouttaminen.fi-sivustolta löytyy lomakepohjat kotoutumissuunnitelmien tekemiseen.